• 4
  • 3a
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenNU

KinderrechtenNU (KRNU) is de stichting die kinderrechten onder de aandacht brengt bij gemeenten, professionals, scholen, opvoeders en kinderen. Door middel van structurele kinderparticipatie wordt het kinderrechtenverdrag verankerd in de samenleving.

Nederland heeft in 1995 het pdfVN-verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd. Dat betekent dat Nederland er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige, opvoedkundige en beschermde omgeving op kunnen groeien en waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

KinderrechtenNU verstaat onder kinderparticipatie: meedenken, meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen. Kinderen doen NU mee. Dat betekent NU investeren in LATER.

Recente steunbetuigingen

Wim Kuiper
Voorzitter
Van harte steun ik de activiteiten van Kinderrechten NU!
Anne-Claire van Holsteijn
projectleider DOD en DID
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
Oscar van derWeg
Zorgverlener / eigenaar
Renate Hilderink
Beleidsadviseur
Hermien Braakhekke
docent/trainer radius opleidingen
Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.