• 3a
  • 2a
  • 1b
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Presentatie kinderparticipatie en kinderrechten

Een presentatie voor op school in de klas, voor de ouderraad, voor kinderwerkers, voor schoolmaatschappelijk werkers, voor alle opvoeders...

  • Geschiedenis kinderrechtenverdrag
  • De drie p's: , participation, provisions, protection
  • Volwassenen praten met kinderen over 'Wat is er nodig voor kinderen om op te groeien en volwassen te worden?' en 'Hoe gaan we met elkaar om en hoe zorgen we voor elkaar?'
  • Naleven van het verdrag en de checklist

Recente steunbetuigingen

Barbara Oomen
Hoogleraar/dean
Ik heb Kinderrechtennu leren kennen in mijn hoedanigheid als voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. De organisatie doet bijzonder goed werk in het stimuleren dat kinderen meepraten en meedoen op gemeentelijk niveau.
Jolande Schoonenberg
Vertrouwensarts/voorzitter
Kan ik jullie kindermeldcode ontvangen? Chapeau overigens. Kan ik iets betekenen voor jullie? Graag!
Martine Reitsma
Pedagoog / trainer en ontwikkelaar kinderrechtened
Jeugdparticipatie is een kinderrecht en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, de (wereld)burgers van de toekomst. Met dit initiatief leren kinderen belangrijke vaardigheden voor het heden en de toekomst.
Inge van Rijn
pedagoog
Stephanie Verkerk
Pedagoog
Met veel enthousiasme het Kinderrechtenspel ontvangen en gespeeld. De kinderen vonden het af en toe lastig om antwoord te geven, maar gaven ook aan dat het fijn is om over de genoemde onderwerpen te praten. Het spel in kleine, veilige, groepjes spelen zorgt voor inzicht, kennis en tools waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen en nog lang over napraten. Ook onze medewerkers op de BSO reageren ...
Inge Smit
Manager Kwaliteit
Goed initiatief om meer aandacht te ktijgen voor kinderrechten!
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog