• 4
  • 2a
  • 1b
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Nationale Raad van Kinderrechtenambassadeurs

Dit is een Raad van Kinderrechtenambassadeurs (9 tot 12-jarigen), kinderen uit kleine en grote gemeenten. De Raad kan de Minister of de Staatssecretaris, een beleidsambtenaar van een Ministerie, een Commissie van Tweede Kamerleden of de Kinderombudsman, ongevraagd of gevraagd adviseren.

Recente steunbetuigingen

Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
Alwin Snel
Penningmeester
Top initiatief!
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
Sarah Spronk
promevenda
Margreet Friele
Schoolbegeleider / ambulant begeleider
Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften (Salamanca Statement ( Unesco , 1994)
Renate Giesbers
Als onderdeel van een groeiende groep (alleenstaande) ouders maak ik mij ernstig zorgen over de Kinderrechten in NL. Wat goed dat jullie er zijn!