• 2a
  • 1b
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Convenant kinderrechten en kinderparticipatie

Kinderrechtenambassadeurs ondertekenen samen met het bestuur van de gemeente, directies van de basisscholen, hun ouders een convenant. Daarin staat dat alle partijen zich samen inzetten voor een fijne, veilige en sociale leefomgeving en dat kinderen daarin participeren. Zij denken mee, praten mee, adviseren gevraagd en ongevraagd en beslissen mee over zaken die hen aangaan. Kinderen tellen mee en doen mee in uw gemeente!

Met kennis van de belevingswereld van kinderen in uw gemeente maakt u een preventief en integraal jeugdbeleid.

Recente steunbetuigingen

Inge van Rijn
pedagoog
Renate Giesbers
Als onderdeel van een groeiende groep (alleenstaande) ouders maak ik mij ernstig zorgen over de Kinderrechten in NL. Wat goed dat jullie er zijn!
Cora Koopman
Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Barbara Oomen
Hoogleraar/dean
Ik heb Kinderrechtennu leren kennen in mijn hoedanigheid als voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. De organisatie doet bijzonder goed werk in het stimuleren dat kinderen meepraten en meedoen op gemeentelijk niveau.