• 4
  • 3a
  • 1b
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ouderavond door kinderen voor ouders en verzorgers

Op deze avond zijn de kinderen gastheer en gastvrouw en organiseren 'tafeltjes'gesprekken voor ouders, kinderen en de leerkracht. Ze zorgen voor de koffie en de thee, etc.

Een investering in communicatie tussen kind, ouder/verzorger en school.

Recente steunbetuigingen

Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.
Renate Giesbers
Als onderdeel van een groeiende groep (alleenstaande) ouders maak ik mij ernstig zorgen over de Kinderrechten in NL. Wat goed dat jullie er zijn!
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
i. van der Meijden
Kindercoach
Laten we eens echt luisteren naar kinderen en horen wat zij nodig te hebben om op te groeien.
Mireille de Visser
psycholoog /projectleider Voorkom alcoholschade bi