• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ouderavond door kinderen voor ouders en verzorgers

Op deze avond zijn de kinderen gastheer en gastvrouw en organiseren 'tafeltjes'gesprekken voor ouders, kinderen en de leerkracht. Ze zorgen voor de koffie en de thee, etc.

Een investering in communicatie tussen kind, ouder/verzorger en school.

Recente steunbetuigingen

Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
ans hartnagel
wethouder jeugd
Heel veel steunbetuigingen en nog meer suc6 !Alles in het belang van 'onze' kinderen!
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.
Oscar van derWeg
Zorgverlener / eigenaar
Annemiek Shrestha-van der Krogt
Ik steun de kinderrechtencoach omdat ik werkelijk luisteren naar de behoeften van kinderen vanuit gelijkwaardigheid belangrijk vind.
Mariette Dirkzwager
Regio manager Eigen Kracht conferenties