• 1b
 • 2a
 • 3a
 • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Wat levert het de school op

Wat levert dit plan op voor uw school:

 • Invulling kerndoelen 34 t/m/ 39 'oriëntatie op je zelf en de wereld';
 • bijdrage aan burgerschapsvorming;
 • leren participeren;
 • preventieve ondersteuning Gezonde School;
 • ontwikkelen van eigenkracht;
 • respect voor elkaar, kinderen en volwassenen;
 • bijbrengen normen en waarden (normatieve opvoeding);
 • ondersteuning uitvoering Meldcode kindermishandeling.

Recente steunbetuigingen

Renate Hilderink
Beleidsadviseur
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Annemiek Shrestha-van der Krogt
Ik steun de kinderrechtencoach omdat ik werkelijk luisteren naar de behoeften van kinderen vanuit gelijkwaardigheid belangrijk vind.
The Blooming Human (Anand Swami Persaud)
Eigenaar/Trainer/Coach
Fantastisch initiatief dat ik graag van harte ondersteun!!
Wim Kuiper
Voorzitter
Van harte steun ik de activiteiten van Kinderrechten NU!
Monique de Waard - Sloots
trainer, coach, adviseur
Helaas worden kinderrechten dagelijks wereldwijd geschonden. Ook in Nederland. Aandacht voor kinderrechten is noodzakelijk. Wanneer kinderen zelf weten wat hun rechten zijn valt er nog veel winst te behalen. Daarom steun ik dit initiatief! Monique de Waard - Sloots
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...