• 3a
  • 1b
  • 2a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderparticipatie

Kinderrechten beginnen bij participatie
Kinderrechten zijn niet alleen een instrument voor de overheid om een koers uit te zetten voor beleid en wetgeving. Kinderrechten zijn ook een instrument voor de opvoeder van NU en die van de volgende generatie.

De kinderrechten zijn 'spelregels' die nodig zijn voor een kind om op te groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het zowel om geven als om nemen, rechten en plichten.

Door de kinderrechten als instrument te nemen in de opvoeding en ook te delen met kinderen zelf worden kinderrechten beginselen en waarden om mee te denken, mee te praten, mee te beslissen en mee te doen in de samenleving.

De kennis van kinderrechten en de daarbij behorende plichten maakt kinderen zelfredzaam en zorgzaam voor anderen.

KinderrechtenNU nodigt u uit om samen met kinderen te werken aan een fijn thuis, een gezellige buurt, een kindvriendelijke school en een sociale, democratische gemeente waarin kinderrechten zijn geïntegreerd.

Recente steunbetuigingen

The Blooming Human (Anand Swami Persaud)
Eigenaar/Trainer/Coach
Fantastisch initiatief dat ik graag van harte ondersteun!!
Mireille de Visser
psycholoog /projectleider Voorkom alcoholschade bi
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie
Martine Reitsma
Pedagoog / trainer en ontwikkelaar kinderrechtened
Jeugdparticipatie is een kinderrecht en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, de (wereld)burgers van de toekomst. Met dit initiatief leren kinderen belangrijke vaardigheden voor het heden en de toekomst.
Barbara Oomen
Hoogleraar/dean
Ik heb Kinderrechtennu leren kennen in mijn hoedanigheid als voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. De organisatie doet bijzonder goed werk in het stimuleren dat kinderen meepraten en meedoen op gemeentelijk niveau.
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
Cora Koopman