• 3a
  • 2a
  • 4
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Maya Aumaj

maya aumajKinderrechtenNU spreekt Maya aan omdat KRNU het Kinderrechtenverdrag in begrijpelijke taal voor kinderen in de Kinderrechtenchecklist heeft vertaald. Hiermee kan het verdrag daadwerkelijk ten behoeve van het Kind ingezet worden.
Bij KinderrechtenNU wordt het Kind centraal gesteld. Er wordt naar Kinderen geluisterd, zij mogen meepraten en meebeslissen. Zo leren kinderen al op jonge leeftijd dat hun mening telt.
De methode van KRNU leert kinderen welke rechten zij hebben, maar ook verantwoordelijk te nemen waar nodig. Het maakt kinderen weerbaar. Het Kinderprotocol voor de Wet Meldcode leert ze aan de bel te trekken als er iets niet in orde is.
Binnen het huidige jeugdbeleid mist ze de Stem van het Kind. Er wordt beleid gemaakt over kinderen, maar niet met kinderen.
Implementatie van kinderrechten en kinderparticipatie in het onderwijs is naar haar mening van cruciaal belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun positie: ''There are two types of education. One should teach us how to make a living and the other, how to live." - John Adams
Haar wens is dat na de transitie van de jeugdzorg kinderrechten op alle basisscholen in Nederland geïmplementeerd worden. Kinderen worden dan niet meer alleen gehoord, maar er wordt daadwerkelijk naar hen geluisterd!

Maya Aumaj, secretaris KRNU

Recente steunbetuigingen

Margreet Friele
Schoolbegeleider / ambulant begeleider
Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften (Salamanca Statement ( Unesco , 1994)
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
Ayla Yayla
Jurist, penningmeester
Een goede ontwikkeling van een klein mens is erg belangrijk. Een kind neemt alle ervaringen tijdens het opgroeien met zich mee en vormt daarmee zijn referentiekader voor het leven. Daarom is het belangrijk om in te grijpen en op te komen wanneer er ernstige beschadiging is aan de ontwikkeling van een kind. KinderrechtenNu speelt in mijn ogen daar een belangrijke rol bij en dient daarom alle steun ...
Dennis Hoekstra
gemeenteraadslid
Wees ondernemer van je eigen leven!
Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.
Hermien Braakhekke
docent/trainer radius opleidingen
Inge Smit
Manager Kwaliteit
Goed initiatief om meer aandacht te ktijgen voor kinderrechten!