• 2a
  • 1b
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Maya Aumaj

maya aumajKinderrechtenNU spreekt Maya aan omdat KRNU het Kinderrechtenverdrag in begrijpelijke taal voor kinderen in de Kinderrechtenchecklist heeft vertaald. Hiermee kan het verdrag daadwerkelijk ten behoeve van het Kind ingezet worden.
Bij KinderrechtenNU wordt het Kind centraal gesteld. Er wordt naar Kinderen geluisterd, zij mogen meepraten en meebeslissen. Zo leren kinderen al op jonge leeftijd dat hun mening telt.
De methode van KRNU leert kinderen welke rechten zij hebben, maar ook verantwoordelijk te nemen waar nodig. Het maakt kinderen weerbaar. Het Kinderprotocol voor de Wet Meldcode leert ze aan de bel te trekken als er iets niet in orde is.
Binnen het huidige jeugdbeleid mist ze de Stem van het Kind. Er wordt beleid gemaakt over kinderen, maar niet met kinderen.
Implementatie van kinderrechten en kinderparticipatie in het onderwijs is naar haar mening van cruciaal belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun positie: ''There are two types of education. One should teach us how to make a living and the other, how to live." - John Adams
Haar wens is dat na de transitie van de jeugdzorg kinderrechten op alle basisscholen in Nederland geïmplementeerd worden. Kinderen worden dan niet meer alleen gehoord, maar er wordt daadwerkelijk naar hen geluisterd!

Maya Aumaj, secretaris KRNU

Recente steunbetuigingen

Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Renate Hilderink
Beleidsadviseur
Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Oscar van derWeg
Zorgverlener / eigenaar
ans hartnagel
wethouder jeugd
Heel veel steunbetuigingen en nog meer suc6 !Alles in het belang van 'onze' kinderen!
trui waalwijk
graag wil ik op de hoogte gehouden worden.