• 3a
  • 1b
  • 2a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Monique L’Hoir

Monique lHoirVoorzitter bestuur KinderrechtenNU

Monique L’Hoir heeft heel bewust gekozen om zitting te nemen in het bestuur van KinderrechtenNU. Nu wiegendood in 25 jaar van rond de 200 sterfgevallen per jaar is gereduceerd naar 10 tot 15 gevallen per jaar, door een systematische, voortgaande preventieve aanpak, hecht ze aan methoden van preventie die een lange adem hebben, mensen verbindt, eenduidig en uiterst praktisch zijn. Dat is KinderrechtenNU. Kinderen praten samen in de klas over wat zij nodig hebben om op te groeien. De Checklist geeft daarbij richting. Daarna doen ze samen een spel, waar ze ongelooflijk veel lol bij beleven, terwijl het gaat over de belangrijkste dingen in het leven. Onbevangen en gesteund door volwassenen leren ze dat ze er niet alleen voor staan. De kracht van KinderrechtenNU zit in de eenvoud. Op school leren ze taal, rekenen en alles over hun eigen emotionele ontwikkeling! En over de klasgenoot die naast ze zit! Er wordt door de kinderen gepraat en gedeeld. Ze zoeken én krijgen hulp als dat nodig is. Dat zijn rechten van kinderen! Daar wil Monique zich sterk voor maken.

Monique l’Hoir is klinisch pedagoog, GZ-psycholoog en psychotherapeut en heeft 10 jaar gewerkt bij de Riagg in Noord-Limburg en 23 jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC) te Utrecht op de afdeling Medische Psychologie. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar risico- en preventieve factoren van wiegendood. Zij heeft ook tien jaar gewerkt bij de Riagg in Noord-Limburg. Zij is momenteel werkzaam bij TNO, Child Health te Leiden.

Recente steunbetuigingen

The Blooming Human (Anand Swami Persaud)
Eigenaar/Trainer/Coach
Fantastisch initiatief dat ik graag van harte ondersteun!!
Tanja van der Vinne
Orthopedagoog
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
D.C. Theuvenet
directeur
Ayla Yayla
Jurist, penningmeester
Een goede ontwikkeling van een klein mens is erg belangrijk. Een kind neemt alle ervaringen tijdens het opgroeien met zich mee en vormt daarmee zijn referentiekader voor het leven. Daarom is het belangrijk om in te grijpen en op te komen wanneer er ernstige beschadiging is aan de ontwikkeling van een kind. KinderrechtenNu speelt in mijn ogen daar een belangrijke rol bij en dient daarom alle steun ...
Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.