• 2a
  • 4
  • 1b
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Monique L’Hoir

Monique lHoirVoorzitter bestuur KinderrechtenNU

Monique L’Hoir heeft heel bewust gekozen om zitting te nemen in het bestuur van KinderrechtenNU. Nu wiegendood in 25 jaar van rond de 200 sterfgevallen per jaar is gereduceerd naar 10 tot 15 gevallen per jaar, door een systematische, voortgaande preventieve aanpak, hecht ze aan methoden van preventie die een lange adem hebben, mensen verbindt, eenduidig en uiterst praktisch zijn. Dat is KinderrechtenNU. Kinderen praten samen in de klas over wat zij nodig hebben om op te groeien. De Checklist geeft daarbij richting. Daarna doen ze samen een spel, waar ze ongelooflijk veel lol bij beleven, terwijl het gaat over de belangrijkste dingen in het leven. Onbevangen en gesteund door volwassenen leren ze dat ze er niet alleen voor staan. De kracht van KinderrechtenNU zit in de eenvoud. Op school leren ze taal, rekenen en alles over hun eigen emotionele ontwikkeling! En over de klasgenoot die naast ze zit! Er wordt door de kinderen gepraat en gedeeld. Ze zoeken én krijgen hulp als dat nodig is. Dat zijn rechten van kinderen! Daar wil Monique zich sterk voor maken.

Monique l’Hoir is klinisch pedagoog, GZ-psycholoog en psychotherapeut en heeft 10 jaar gewerkt bij de Riagg in Noord-Limburg en 23 jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC) te Utrecht op de afdeling Medische Psychologie. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar risico- en preventieve factoren van wiegendood. Zij heeft ook tien jaar gewerkt bij de Riagg in Noord-Limburg. Zij is momenteel werkzaam bij TNO, Child Health te Leiden.

Recente steunbetuigingen

Dennis Hoekstra
gemeenteraadslid
Wees ondernemer van je eigen leven!
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Annemiek Shrestha-van der Krogt
Ik steun de kinderrechtencoach omdat ik werkelijk luisteren naar de behoeften van kinderen vanuit gelijkwaardigheid belangrijk vind.
D.C. Theuvenet
directeur
Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.