• 2a
  • 1b
  • 3a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Femke van der Spoel

Femke van der SpoelBestuur KinderrechtenNU

Dat kinderen door de methodiek van KRNU veel meer mogelijkheden in handen krijgen om zelf hulp in te schakelen wanneer zij dat nodig hebben, was voor Femke van der Spoel een van de redenen om zitting te nemen in het bestuur van KRNU.  De kracht van KRNU is dat de preventieve meerwaarde zo ontzettend groot is.  De Kinderrechtenchecklist biedt de volwassenen om kinderen heen de mogelijkheid om aan te sluiten op onderwerpen die bij de kinderen leven. Kinderen gaan ondervinden dat hun verhaal er toe doet, dat er naar ze geluisterd wordt en dat hun verhaal serieus genomen wordt. Signalen van moeilijkheden kunnen hierdoor eerder opgepikt worden. Van belang is dat gemeenten en professionals meer bekend worden met de methodiek en de meerwaarde hiervan in gaan zien, een uitdaging, maar een die ik graag aan ga!
 
  Na 15 jaar in de jeugdzorg gewerkt te hebben is Femke van der Spoel inmiddels werkzaam vanuit haar eigen praktijk in omgangsbemiddeling als zelfstandig mediator en kindbehartiger. Naast zitting in het bestuur van KRNU is zij tevens als secretaris verbonden aan het bestuur van de beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Recente steunbetuigingen

Martine Reitsma
Pedagoog / trainer en ontwikkelaar kinderrechtened
Jeugdparticipatie is een kinderrecht en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, de (wereld)burgers van de toekomst. Met dit initiatief leren kinderen belangrijke vaardigheden voor het heden en de toekomst.
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie
Inge van Rijn
pedagoog
Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker