• 1b
  • 4
  • 2a
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Femke van der Spoel

Femke van der SpoelBestuur KinderrechtenNU

Dat kinderen door de methodiek van KRNU veel meer mogelijkheden in handen krijgen om zelf hulp in te schakelen wanneer zij dat nodig hebben, was voor Femke van der Spoel een van de redenen om zitting te nemen in het bestuur van KRNU.  De kracht van KRNU is dat de preventieve meerwaarde zo ontzettend groot is.  De Kinderrechtenchecklist biedt de volwassenen om kinderen heen de mogelijkheid om aan te sluiten op onderwerpen die bij de kinderen leven. Kinderen gaan ondervinden dat hun verhaal er toe doet, dat er naar ze geluisterd wordt en dat hun verhaal serieus genomen wordt. Signalen van moeilijkheden kunnen hierdoor eerder opgepikt worden. Van belang is dat gemeenten en professionals meer bekend worden met de methodiek en de meerwaarde hiervan in gaan zien, een uitdaging, maar een die ik graag aan ga!
 
  Na 15 jaar in de jeugdzorg gewerkt te hebben is Femke van der Spoel inmiddels werkzaam vanuit haar eigen praktijk in omgangsbemiddeling als zelfstandig mediator en kindbehartiger. Naast zitting in het bestuur van KRNU is zij tevens als secretaris verbonden aan het bestuur van de beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Recente steunbetuigingen

Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.
Anne-Claire van Holsteijn
projectleider DOD en DID
Martine Reitsma
Pedagoog / trainer en ontwikkelaar kinderrechtened
Jeugdparticipatie is een kinderrecht en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, de (wereld)burgers van de toekomst. Met dit initiatief leren kinderen belangrijke vaardigheden voor het heden en de toekomst.