• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Lauren Snelders

Lauren SneldersSecretaris bestuur KinderrechtenNU

Als kinder- en jeugdpsycholoog heb ik al een hoop ellende voorbij zien komen. Ook in ons land zijn nog teveel kinderen en jongeren het slachtoffer van misstanden, verwaarlozing of pestgedrag. Veel organisaties en instanties richten zich op één van die probleemgebieden. Het mooie van KinderrechtenNU vind ik dat er veel breder gekeken wordt. Het biedt een praktische methode om met kinderen in gesprek te gaan over moeilijke onderwerpen, verbindt de verschillende partijen met elkaar en maakt duidelijk hoe de sociale kaart in een regio eruit ziet.
Met de methodiek van KinderrechtenNU willen we een andere mentaliteit creëren, bij zowel volwassen als kinderen zelf. Een open en sociaal klimaat waarin kinderen deelnemen aan de gesprekken over onderwerpen die hen aangaan, waarin er naar hen geluisterd wordt door volwassenen en leeftijdsgenootjes en iets wordt gedaan met de input die ze geven. We moeten niet alleen over kinderen praten, maar ook met ze. Daarbij is het belangrijk dat kinderen weten en voelen dat ze er niet alleen voor staan. Tevens krijgen ze, door met elkaar te praten over hun leven, inzicht in wat goed is en wat niet. Problemen die bij kinderen (thuis) spelen komen zo wellicht eerder boven tafel, waardoor er eerder ingegrepen kan worden.
Een heel mooi streven, waar ik helemaal achter sta en me als bestuurslid graag voor ga inzetten!

Lauren Snelders heeft psychologie gestudeerd, met een master ontwikkelingspsychologie. Na haar studie heeft ze een aantal jaar bij de JeugdRiagg in Hoofddorp gewerkt. Momenteel werkt ze als freelance kinder- en jeugdpsycholoog en is ze project coördinator bij 4Homework in Leiden. Daarnaast werkt zij af en toe nog voor de Riagg. 

Recente steunbetuigingen

ans hartnagel
wethouder jeugd
Heel veel steunbetuigingen en nog meer suc6 !Alles in het belang van 'onze' kinderen!
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
Stephanie Verkerk
Pedagoog
Met veel enthousiasme het Kinderrechtenspel ontvangen en gespeeld. De kinderen vonden het af en toe lastig om antwoord te geven, maar gaven ook aan dat het fijn is om over de genoemde onderwerpen te praten. Het spel in kleine, veilige, groepjes spelen zorgt voor inzicht, kennis en tools waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen en nog lang over napraten. Ook onze medewerkers op de BSO reageren ...
Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie
Wim Kuiper
Voorzitter
Van harte steun ik de activiteiten van Kinderrechten NU!