• 3a
  • 4
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Lauren Snelders

Lauren SneldersSecretaris bestuur KinderrechtenNU

Als kinder- en jeugdpsycholoog heb ik al een hoop ellende voorbij zien komen. Ook in ons land zijn nog teveel kinderen en jongeren het slachtoffer van misstanden, verwaarlozing of pestgedrag. Veel organisaties en instanties richten zich op één van die probleemgebieden. Het mooie van KinderrechtenNU vind ik dat er veel breder gekeken wordt. Het biedt een praktische methode om met kinderen in gesprek te gaan over moeilijke onderwerpen, verbindt de verschillende partijen met elkaar en maakt duidelijk hoe de sociale kaart in een regio eruit ziet.
Met de methodiek van KinderrechtenNU willen we een andere mentaliteit creëren, bij zowel volwassen als kinderen zelf. Een open en sociaal klimaat waarin kinderen deelnemen aan de gesprekken over onderwerpen die hen aangaan, waarin er naar hen geluisterd wordt door volwassenen en leeftijdsgenootjes en iets wordt gedaan met de input die ze geven. We moeten niet alleen over kinderen praten, maar ook met ze. Daarbij is het belangrijk dat kinderen weten en voelen dat ze er niet alleen voor staan. Tevens krijgen ze, door met elkaar te praten over hun leven, inzicht in wat goed is en wat niet. Problemen die bij kinderen (thuis) spelen komen zo wellicht eerder boven tafel, waardoor er eerder ingegrepen kan worden.
Een heel mooi streven, waar ik helemaal achter sta en me als bestuurslid graag voor ga inzetten!

Lauren Snelders heeft psychologie gestudeerd, met een master ontwikkelingspsychologie. Na haar studie heeft ze een aantal jaar bij de JeugdRiagg in Hoofddorp gewerkt. Momenteel werkt ze als freelance kinder- en jeugdpsycholoog en is ze project coördinator bij 4Homework in Leiden. Daarnaast werkt zij af en toe nog voor de Riagg. 

Recente steunbetuigingen

Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
Sarah Spronk
promevenda
Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Kars Veling
directeur
The Blooming Human (Anand Swami Persaud)
Eigenaar/Trainer/Coach
Fantastisch initiatief dat ik graag van harte ondersteun!!
Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.