• 2a
  • 3a
  • 1b
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Diantha Rumahlewang

DianthaDiantha Rumahlewang wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en begeleiding van ons grootste kapitaal in de globaliserende wereld van de 21e eeuw: onze kinderen.

Zij is ruim 25 jaar werkzaam geweest in het WO, HBO, MBO en het Volwassenenonderwijs en heeft samengewerkt met talloze studenten, docenten, wetenschappers, professionals en ondernemers. Voor haar heeft in al die jaren het belang van het kind altijd centraal gestaan. Zij wil nu op zoek gaan naar manieren om het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind toegankelijk, aansprekend en inspirerend te maken.

De komende jaren wil zij met u de krachten bundelen om kinderen een basis te geven zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot vaardige, waardige en aardige burgers in onze open economie en samenleving.  

Recente steunbetuigingen

Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.
Jolande Schoonenberg
Vertrouwensarts/voorzitter
Kan ik jullie kindermeldcode ontvangen? Chapeau overigens. Kan ik iets betekenen voor jullie? Graag!
A.C. de Bruin
voorzitter
Ik ondersteun het werk van Kinderrechten.Nu van harte. Het is helemaal in de geest van Janusz Korczak!
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
Inge Smit
Manager Kwaliteit
Goed initiatief om meer aandacht te ktijgen voor kinderrechten!
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.