• 2a
  • 4
  • 3a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Diantha Rumahlewang

DianthaDiantha Rumahlewang wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en begeleiding van ons grootste kapitaal in de globaliserende wereld van de 21e eeuw: onze kinderen.

Zij is ruim 25 jaar werkzaam geweest in het WO, HBO, MBO en het Volwassenenonderwijs en heeft samengewerkt met talloze studenten, docenten, wetenschappers, professionals en ondernemers. Voor haar heeft in al die jaren het belang van het kind altijd centraal gestaan. Zij wil nu op zoek gaan naar manieren om het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind toegankelijk, aansprekend en inspirerend te maken.

De komende jaren wil zij met u de krachten bundelen om kinderen een basis te geven zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot vaardige, waardige en aardige burgers in onze open economie en samenleving.  

Recente steunbetuigingen

Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
trui waalwijk
graag wil ik op de hoogte gehouden worden.
Jolande Schoonenberg
Vertrouwensarts/voorzitter
Kan ik jullie kindermeldcode ontvangen? Chapeau overigens. Kan ik iets betekenen voor jullie? Graag!
Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.
Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.
Marijke Zwaneveld
Secretaresse