• 2a
  • 3a
  • 4
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Willemijn Dupuis

willemijnWillemijn Dupuis heeft vanaf 1987 met Kinderrechtenambassadeurs gewerkt. Zij is begonnen als vrijwilliger voor UNICEF en heeft met Kinderrechtenambassadeurs van alle Westlandse basisscholen kinderparticipatie op de kaart gezet. Met de kinderen werd gesproken over hun rechten en plichten en die van alle kinderen in de wereld. Vele acties werden ondernomen. Het betreft hier door kinderen zelfbedachte acties die betrekking hadden op hun directe leefomgeving zoals het schoonmaken van een speelruimte of de hulp aan een kind in nood. Maar er was ook aandacht en acties voor grensoverschrijdende (media)onderwerpen. De Kinderrechtenambassadeurs pakten de zeepkist op hun school en spraken over de Rechten van ieder Kind in de wereld. Zo bedachten zij Het Hobbelpaard, het monument tegen kinderarbeid en brachten in samenwerking met organisaties van het landelijk Kinderrechtencollectief hun plan tot uitvoering. Er ontstond iedere keer weer een fantastische samenwerking tussen kinderen en volwassenen.

In 1995 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd en heeft Willemijn Stichting JeugdNU opgericht om samen met Kinderrechtenambassadeurs de kinderrechten onder de aandacht te brengen van kinderen en hun opvoeders. Aan kinderen werd gevraagd: "Als je de wereld zou willen verbeteren, wat zou jij willen doen als jij kon toveren?" Zesduizend kinderen hebben geschreven en getekend! Uit al die fantastische ideeën die kinderen vanuit hun eigen belevingswereld hebben gegevens is een bloemlezing gemaakt voor het boekje "Als ik kon toveren...". Op deze positieve instelling van kinderen op deze leeftijd moet ingespeeld worden. De Kinderrechtenambassadeurs geven het voorbeeld.

Er is gepionierd in Rotterdam. Met steun van de gemeente en ook van andere partijen is het gelukt om in IJsselmonde in 2009 de gekozen leerlingen van de basisscholen uit de vier wijken te installeren in hun deelgemeente. Deze Kinderrechtenambassadeurs ondertekenden samen met het bestuur van de deelgemeente, directie van de basisscholen, hun ouders een convenant. Daarin staat dat alle partijen zich samen inzetten voor een fijne, veilige en sociale leefomgeving en dat kinderen daarin participeren. Zij denken mee, praten mee, adviseren ongevraagd en gevraagd en beslissen mee over zaken die hen aangaan. Kinderen tellen mee en doen mee in IJsselmonde!

Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling is opgericht om het gedachtegoed van Willemijn verder uit te dragen. Dat doet KinderRechtenNU samen met de ervaren Kinderrechtenambassadeurs en haar kennisraad.

20 november 2011, de Dag van de Rechten van het Kind. De KRNU-start in Maassluis met de eerste Kinderrechtencoach van Nederland. De Raad van Kinderrechtenambassadeurs is geïnstalleerd. De Kinderrechtenchecklist is bekend. De checklist geeft (indirect) antwoorden op de vragen: "Wat is er nodig om zo goed mogelijk op te kunnen groeien?", "Hoe gaan we met elkaar om?" en "Hoe zorgen we voor elkaar"? Kinderen en hun opvoeders worden zich zo bewust van de kinderrechten en de daarbij behorende plichten. 2012 Dordrecht volgt.

"KinderRechtenNU nodigt u uit om NU mee te werken aan een beter startkapitaal voor de volwassene van LATER. Help mee!"

Recente steunbetuigingen

Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
Margreet Friele
Schoolbegeleider / ambulant begeleider
Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften (Salamanca Statement ( Unesco , 1994)
Kars Veling
directeur
Hermien Braakhekke
docent/trainer radius opleidingen
hannie roefs
pedagoog
Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.
Alwin Snel
Penningmeester
Top initiatief!