• 1b
  • 3a
  • 2a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Leonard Geluk

Interview van Simone met de oud-wethouder Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam, Leonard Geluk:

"Kinderparticipatie gaat over het serieus nemen van kinderen. Bestuurders verplaatsen zich in de wereld van kinderen en dat is erg belangrijk. Kinderen leren ook om te gaan met democratie. Er is niet genoeg kinderparticipatie in Nederland. Kinderen hebben niet structureel een stem in wijken en leerlingen niet structureel in scholen. Kinderrechten en plichten vormen de basis van kinderparticipatie. Het is een van de rechten van kinderen om zich met beleid te bemoeien. Kinderen kunnen zo ook bewaken dat er genoeg aandacht wordt besteed aan de rechten van kinderen. Kinderen moeten zich laten horen op alle voor hen relevante niveaus. Dat is in de wijken waar ze wonen en op de scholen. Ook is het goed dat er op nationaal en internationaal niveau aandacht is voor kinderrechten door kinderen zelf."

Recente steunbetuigingen

Mariette Dirkzwager
Regio manager Eigen Kracht conferenties
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.
Mareille Boor
Trainer
Goed initiatief! Het kind zelf een stem geven. wauw!
hannie roefs
pedagoog
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Renate Hilderink
Beleidsadviseur
Anne-Claire van Holsteijn
projectleider DOD en DID