• 1b
  • 2a
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Leonard Geluk

Interview van Simone met de oud-wethouder Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam, Leonard Geluk:

"Kinderparticipatie gaat over het serieus nemen van kinderen. Bestuurders verplaatsen zich in de wereld van kinderen en dat is erg belangrijk. Kinderen leren ook om te gaan met democratie. Er is niet genoeg kinderparticipatie in Nederland. Kinderen hebben niet structureel een stem in wijken en leerlingen niet structureel in scholen. Kinderrechten en plichten vormen de basis van kinderparticipatie. Het is een van de rechten van kinderen om zich met beleid te bemoeien. Kinderen kunnen zo ook bewaken dat er genoeg aandacht wordt besteed aan de rechten van kinderen. Kinderen moeten zich laten horen op alle voor hen relevante niveaus. Dat is in de wijken waar ze wonen en op de scholen. Ook is het goed dat er op nationaal en internationaal niveau aandacht is voor kinderrechten door kinderen zelf."

Recente steunbetuigingen

Cora Koopman
Renate Hilderink
Beleidsadviseur
Ayla Yayla
Jurist, penningmeester
Een goede ontwikkeling van een klein mens is erg belangrijk. Een kind neemt alle ervaringen tijdens het opgroeien met zich mee en vormt daarmee zijn referentiekader voor het leven. Daarom is het belangrijk om in te grijpen en op te komen wanneer er ernstige beschadiging is aan de ontwikkeling van een kind. KinderrechtenNu speelt in mijn ogen daar een belangrijke rol bij en dient daarom alle steun ...
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.