• 3a
  • 4
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Jan Willems

Jan WillemsKinderRechtenNU staat voor structurele kinderparticipatie, ouderschapsversterking* en verbetering van onderwijs en zorg voor kinderen.

KinderrechtenNU ijvert voor structurele kinderparticipatie in gezin, school, wijk, dorp, stad en land.

Leidraad voor KinderRechtenNU is het grondrecht van elk kind op verzorging, opvoeding en onderwijs die zijn gezondheid en algehele ontwikkeling tot persoon en burger bevorderen.

*Ouderschapsversterking betekent:

Educatie: kinderrechten-, burgerschaps- en ouderschaps-, gehechtheids- en opvoedingseducatie op school en vanaf kinderwens en zwangerschap;
Opvoedingsondersteuning: professionaliteit van de professionals rond kind en gezin in gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, welzijnswerk, enz.

Lees ook: Trouw - Leer kinderen later een goede ouder te zijn

Recente steunbetuigingen

Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Hoonhout
Manager jgz en Cjg coordinator
Kinderen hebben de toekomst
A.C. de Bruin
voorzitter
Ik ondersteun het werk van Kinderrechten.Nu van harte. Het is helemaal in de geest van Janusz Korczak!
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
H.C.Moolenburgh
Huisarts
Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie