• 4
  • 2a
  • 1b
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Waarom KinderRechtenNU

Missie
KinderrechtenNU ziet het als haar taak om kinderrechten onder de aandacht te brengen bij gemeenten, scholen, opvoeders en kinderen. Door middel van structurele kinderparticipatie kunnen we de Rechten van het Kind verankeren in de samenleving.

 

Visie
KinderrechtenNU vindt dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind een leidraad behoort te zijn in de samenleving en als paraplu moet fungeren in de manier waarop we zorgen voor en omgaan met kinderen.

KinderrechtenNU vindt dat de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen voortdurend impulsen nodig heeft. Kinderparticipatie draagt daartoe bij.

KinderrechtenNU verstaat onder kinderparticipatie: meedenken, meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen.

KinderrechtenNU vindt dat de samenleving en de politiek meer en beter moeten investeren in het bevorderen van kinderparticipatie, de implementatie van kinderrechten in Nederland en de sociale omgeving rondom kinderen.

KinderrechtenNU is apolitiek, areligieus, werkt vanuit een algemene levensbeschouwing en sluit niemand uit.

 

Waarom Kinderparticipatie en Kinderrechten
De basis voor het gemeentelijk jeugdbeleid is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De overheid is verantwoordelijk voor naleving daarvan. Ook iedere burger kan daar aan bijdragen. KinderrechtenNU laat kinderrechten een leidraad zijn in opgroeien en opvoeden van kinderen. Ieder kind heeft het recht om te oefenen in volwassen worden. Burgerparticipatie leer je door als kind te mogen deelnemen in onze democratische samenleving.

Kinderen hebben rechten en eigen verantwoordelijkheden.

 

Zo werkt KinderrechtenNU
KinderrechtenNU adviseert gemeenten hoe kinderen kansen krijgen om mee te denken, mee te praten, mee te beslissen en mee te helpen aan een fijne en een sociaal vriendelijke leefomgeving, zoals in de wijk, op school, of op de sportclub. Zij leren initiatief te nemen en hun eigen verantwoordelijkheid te ontdekken. Zij maken kennis met mensen om hen heen voor wie zij iets kunnen betekenen, en die voor hen iets kunnen betekenen.

KinderrechtenNU is hierbij een partner voor gemeenten en ontwikkelt samen een visie op kinderrechten.

Beleid wordt gemaakt met de kinderen en niet over de kinderen.

 

Hoe gaan wij te werk?

In goed overleg tussen gemeente en KRNU wordt het Plan van Aanpak ingericht en wordt een convenant opgesteld.
Download pdfPlan van Aanpak Kinderparticipatie en Kinderrechten in de gemeente

 

Wat levert dit plan op voor uw gemeente

  • Structurele Kinderparticipatie op basis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
  • Verankering van de kinderrechten;
  • Preventief en integraal jeugdbeleid;
  • Jeugdbeleid op basis van de kinderwereld;
  • Een investering rondom kinderen;
  • Een investering in ieder kind nu en in de opvoeders van later.

Recente steunbetuigingen

H.C.Moolenburgh
Huisarts
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
Eugénie Smits van Waesberghe
pedagoog, psychociaal therapeut
Kinderen spreken de waarheid en het is belangrijk dat wij naar ze luisteren! Als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid gaan deuren open naar een betere wereld.
Renate Hilderink
Beleidsadviseur
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Mariette Dirkzwager
Regio manager Eigen Kracht conferenties
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.