• 4
 • 2a
 • 1b
 • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Typography

You can create some beautiful content by using some simple HTML elements. The Warp theme framework offers some neat styles for all HTML elements and a great set of CSS classes to style your content. Basic HTML is very easy to learn and this small guide shows you how to use all styles provided by the Warp framework.

Basic HTML Elements

Here is a short demonstration of text-level semanticts. The <p> element creates a new paragraph. It will have some space before and after itself. To turn your text into hypertext just use the <a> element.

Text-Level Semantics

You can emphasize text using the <em> element or to imply any extra importance the <strong> element. Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element. Markup document changes like inserted or deleted text with the <del> element or <ins> element. To define an abbreviation use the <abbr> element and to define a definition term use the <dfn> element.

Short List with Links

 • YOOtheme - Premium Joomla Templates and WordPress Themes
 • Warp Framework - Fast and Slick Theme Framework
 • ZOO - Content Application Builder
 • Stock Icons - For Web and Print Projects

Quotations and Code

Inline quotations can be defined by using the <q> element.

The <blockquote> element defines a long quotation which also creates a new block by inserting white space before and after the blockquote element.

To define a short inline computer code use the <code> element. For a larger code snippet use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block which preserves both spaces and line breaks.

pre {
  margin: 15px 0;
  padding: 10px;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
  font-size: 12px;
  line-height: 18px;
  white-space: pre-wrap;
}
Use the <small> element for side comments and small print.

Useful CSS Classes

Here is a short demonstration of all style related CSS classes provided by the Warp framework.

Highlight Content

Drop caps are the first letter of a paragraph which are displayed bigger than the rest of the text. You can create a drop cap using the CSS class dropcap. To emphasize text with some small boxes use <em> element with the CSS class box.

This simple box is intended to group large parts of your content using the CSS class box-content.
This is a simple box to highlight some text using the CSS class box-note.
This is a simple box with useful information using the CSS class box-info.
This is a simple box with important notes and warnings using the CSS class box-warning.
This is a simple box with additional hints using the CSS class box-hint.
This is a simple box with download information using the CSS class box-download.

Use the CSS class dotted to create a dotted horizontal rule.


Tables

Create a zebra stripped table using using the CSS class zebra.

Table caption
Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Data Centered
Data Bold Table Data Data Centered
Table Data Table Data Data Centered

Definition Lists

Create a nice looking definition list separated with a line by using the CSS class separator.

Definition List
A definition list is a list of terms and corresponding definitions. To create a definition list use the <dl> element in conjunction with <dt> to define the definition term and <dd> to define the definition description.
Definition Term
This is a definition description.
Definition Term
This is a definition description.
This is another definition description.

Forms

Create a clearly arranged form layout with fieldset boxes using the CSS class box.

Form legend

Recente steunbetuigingen

Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Monique de Waard - Sloots
trainer, coach, adviseur
Helaas worden kinderrechten dagelijks wereldwijd geschonden. Ook in Nederland. Aandacht voor kinderrechten is noodzakelijk. Wanneer kinderen zelf weten wat hun rechten zijn valt er nog veel winst te behalen. Daarom steun ik dit initiatief! Monique de Waard - Sloots
Sarah Spronk
promevenda
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
A.C. de Bruin
voorzitter
Ik ondersteun het werk van Kinderrechten.Nu van harte. Het is helemaal in de geest van Janusz Korczak!