• 4
  • 1b
  • 2a
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechtencoach

Kinderrechtencoach is de spil in het geven van bekendheid aan kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode.
De Kinderrechtencoach heeft pedagogische kennis en vaardigheden en hanteert een kindgerichte benadering. De coach gebruikt daarbij de Kinderparticipatiecirkel en de Kinderrechtenchecklist. De Kinderrechtencoach is de spil in de gemeentelijke organisatie en geeft met verve bekendheid aan ‘kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode’. De coach zorgt ervoor dat de Kinderrechtenchecklist binnen het gemeentelijk apparaat maar ook daarbuiten bekend wordt. De coach behartigt de belangen van de kinderen en waakt er voor dat wat in de gemeente nodig is voor het gezond en veilig opgroeien serieuze aandacht krijgt.

De Kinderrechtencoach

  • coördineert kinderrechten in de gemeente en ondersteunt kinderrechten in de school;
  • zorgt ervoor dat op school een persoon (een vertrouwenspersoon voor de kinderen) bereid is om de schoolkinderrechtencoach te zijn voor het borgen van de kinderrechten;
  • stuurt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs aan;
  • zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning van de Kinderrechtenambassadeurs;
  • werkt samen met partners binnen het CJG, de Jeugdgezondheidzorg, Jeugdzorg, het onderwijs en andere relevante organisaties voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid;
  • verzorgt de Sociale Kinderkaart van de gemeente en van de school samen met de schoolkinderrechtencoach.

KinderrechtenNU traint en adviseert de Kinderrechtencoach.  

Recente steunbetuigingen

Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
Inge Smit
Manager Kwaliteit
Goed initiatief om meer aandacht te ktijgen voor kinderrechten!
Tanja van der Vinne
Orthopedagoog