• 3a
  • 1b
  • 4
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechtencoach

Kinderrechtencoach is de spil in het geven van bekendheid aan kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode.
De Kinderrechtencoach heeft pedagogische kennis en vaardigheden en hanteert een kindgerichte benadering. De coach gebruikt daarbij de Kinderparticipatiecirkel en de Kinderrechtenchecklist. De Kinderrechtencoach is de spil in de gemeentelijke organisatie en geeft met verve bekendheid aan ‘kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode’. De coach zorgt ervoor dat de Kinderrechtenchecklist binnen het gemeentelijk apparaat maar ook daarbuiten bekend wordt. De coach behartigt de belangen van de kinderen en waakt er voor dat wat in de gemeente nodig is voor het gezond en veilig opgroeien serieuze aandacht krijgt.

De Kinderrechtencoach

  • coördineert kinderrechten in de gemeente en ondersteunt kinderrechten in de school;
  • zorgt ervoor dat op school een persoon (een vertrouwenspersoon voor de kinderen) bereid is om de schoolkinderrechtencoach te zijn voor het borgen van de kinderrechten;
  • stuurt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs aan;
  • zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning van de Kinderrechtenambassadeurs;
  • werkt samen met partners binnen het CJG, de Jeugdgezondheidzorg, Jeugdzorg, het onderwijs en andere relevante organisaties voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid;
  • verzorgt de Sociale Kinderkaart van de gemeente en van de school samen met de schoolkinderrechtencoach.

KinderrechtenNU traint en adviseert de Kinderrechtencoach.  

Recente steunbetuigingen

Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
trui waalwijk
graag wil ik op de hoogte gehouden worden.
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
Kars Veling
directeur
Tanja van der Vinne
Orthopedagoog
Monique de Waard - Sloots
trainer, coach, adviseur
Helaas worden kinderrechten dagelijks wereldwijd geschonden. Ook in Nederland. Aandacht voor kinderrechten is noodzakelijk. Wanneer kinderen zelf weten wat hun rechten zijn valt er nog veel winst te behalen. Daarom steun ik dit initiatief! Monique de Waard - Sloots