• 4
  • 3a
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechtencoach

Kinderrechtencoach is de spil in het geven van bekendheid aan kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode.
De Kinderrechtencoach heeft pedagogische kennis en vaardigheden en hanteert een kindgerichte benadering. De coach gebruikt daarbij de Kinderparticipatiecirkel en de Kinderrechtenchecklist. De Kinderrechtencoach is de spil in de gemeentelijke organisatie en geeft met verve bekendheid aan ‘kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode’. De coach zorgt ervoor dat de Kinderrechtenchecklist binnen het gemeentelijk apparaat maar ook daarbuiten bekend wordt. De coach behartigt de belangen van de kinderen en waakt er voor dat wat in de gemeente nodig is voor het gezond en veilig opgroeien serieuze aandacht krijgt.

De Kinderrechtencoach

  • coördineert kinderrechten in de gemeente en ondersteunt kinderrechten in de school;
  • zorgt ervoor dat op school een persoon (een vertrouwenspersoon voor de kinderen) bereid is om de schoolkinderrechtencoach te zijn voor het borgen van de kinderrechten;
  • stuurt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs aan;
  • zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning van de Kinderrechtenambassadeurs;
  • werkt samen met partners binnen het CJG, de Jeugdgezondheidzorg, Jeugdzorg, het onderwijs en andere relevante organisaties voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid;
  • verzorgt de Sociale Kinderkaart van de gemeente en van de school samen met de schoolkinderrechtencoach.

KinderrechtenNU traint en adviseert de Kinderrechtencoach.  

Recente steunbetuigingen

Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
trui waalwijk
graag wil ik op de hoogte gehouden worden.
Cora Koopman
Kars Veling
directeur
Wim Kuiper
Voorzitter
Van harte steun ik de activiteiten van Kinderrechten NU!
Ayla Yayla
Jurist, penningmeester
Een goede ontwikkeling van een klein mens is erg belangrijk. Een kind neemt alle ervaringen tijdens het opgroeien met zich mee en vormt daarmee zijn referentiekader voor het leven. Daarom is het belangrijk om in te grijpen en op te komen wanneer er ernstige beschadiging is aan de ontwikkeling van een kind. KinderrechtenNu speelt in mijn ogen daar een belangrijke rol bij en dient daarom alle steun ...