• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenMagazine

In het KinderrechtenMagazine komen gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, politie en alle andere professionals rondom kinderen èn kinderen zelf aan het woord over alle zaken die nodig zijn voor kinderen om goed op te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de noodzakelijke inzet van de gemeente duidelijk en wordt de gemeentelijke Sociale Kinderkaart voor kinderen zichtbaar.

De Raad van Kinderrechtenambassadeurs vormt de redactie. Het doel van de krant is bekendheid te geven aan het gezamenlijk uitdragen van de kinderrechten in de gemeente en de kinderen bekend te maken met de professionals die voor hen van betekenis zijn. Het magazine wordt breed verspreid in de gemeente onder opvoeders, beleidsmakers en professionals rondom de kinderen en de bovenbouwleerlingen van de basisscholen.

Recente steunbetuigingen

Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.
Anne-Claire van Holsteijn
projectleider DOD en DID
Cora Koopman
hannie roefs
pedagoog
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
Barbara Oomen
Hoogleraar/dean
Ik heb Kinderrechtennu leren kennen in mijn hoedanigheid als voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. De organisatie doet bijzonder goed werk in het stimuleren dat kinderen meepraten en meedoen op gemeentelijk niveau.
H.C.Moolenburgh
Huisarts