• 2a
  • 4
  • 3a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenMagazine

In het KinderrechtenMagazine komen gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, politie en alle andere professionals rondom kinderen èn kinderen zelf aan het woord over alle zaken die nodig zijn voor kinderen om goed op te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de noodzakelijke inzet van de gemeente duidelijk en wordt de gemeentelijke Sociale Kinderkaart voor kinderen zichtbaar.

De Raad van Kinderrechtenambassadeurs vormt de redactie. Het doel van de krant is bekendheid te geven aan het gezamenlijk uitdragen van de kinderrechten in de gemeente en de kinderen bekend te maken met de professionals die voor hen van betekenis zijn. Het magazine wordt breed verspreid in de gemeente onder opvoeders, beleidsmakers en professionals rondom de kinderen en de bovenbouwleerlingen van de basisscholen.

Recente steunbetuigingen

Stephanie Verkerk
Pedagoog
Met veel enthousiasme het Kinderrechtenspel ontvangen en gespeeld. De kinderen vonden het af en toe lastig om antwoord te geven, maar gaven ook aan dat het fijn is om over de genoemde onderwerpen te praten. Het spel in kleine, veilige, groepjes spelen zorgt voor inzicht, kennis en tools waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen en nog lang over napraten. Ook onze medewerkers op de BSO reageren ...
Mireille de Visser
psycholoog /projectleider Voorkom alcoholschade bi
Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Wim Kuiper
Voorzitter
Van harte steun ik de activiteiten van Kinderrechten NU!
Martine Reitsma
Pedagoog / trainer en ontwikkelaar kinderrechtened
Jeugdparticipatie is een kinderrecht en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, de (wereld)burgers van de toekomst. Met dit initiatief leren kinderen belangrijke vaardigheden voor het heden en de toekomst.
Inge van Rijn
pedagoog
hannie roefs
pedagoog