• 1b
  • 3a
  • 2a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenMagazine

In het KinderrechtenMagazine komen gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, politie en alle andere professionals rondom kinderen èn kinderen zelf aan het woord over alle zaken die nodig zijn voor kinderen om goed op te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de noodzakelijke inzet van de gemeente duidelijk en wordt de gemeentelijke Sociale Kinderkaart voor kinderen zichtbaar.

De Raad van Kinderrechtenambassadeurs vormt de redactie. Het doel van de krant is bekendheid te geven aan het gezamenlijk uitdragen van de kinderrechten in de gemeente en de kinderen bekend te maken met de professionals die voor hen van betekenis zijn. Het magazine wordt breed verspreid in de gemeente onder opvoeders, beleidsmakers en professionals rondom de kinderen en de bovenbouwleerlingen van de basisscholen.

Recente steunbetuigingen

Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.
Hermien Braakhekke
docent/trainer radius opleidingen
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
A.C. de Bruin
voorzitter
Ik ondersteun het werk van Kinderrechten.Nu van harte. Het is helemaal in de geest van Janusz Korczak!
Alwin Snel
Penningmeester
Top initiatief!
Stephanie Verkerk
Pedagoog
Met veel enthousiasme het Kinderrechtenspel ontvangen en gespeeld. De kinderen vonden het af en toe lastig om antwoord te geven, maar gaven ook aan dat het fijn is om over de genoemde onderwerpen te praten. Het spel in kleine, veilige, groepjes spelen zorgt voor inzicht, kennis en tools waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen en nog lang over napraten. Ook onze medewerkers op de BSO reageren ...