• 2a
  • 3a
  • 1b
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechtenchecklist

Een overzicht van alle onderwerpen uit het kinderrechtenverdrag

KinderrechtenNU heeft, met advies van hoogleraar Rechten van het kind, prof. dr. Jan C.M. Willems, psycholoog dr. Martine F. Delfos en kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, het IVRK vertaald in de Kinderrechtenchecklist. Deze checklist is universeel, kort en begrijpelijk geformuleerd voor kinderen, ouders/verzorgers en professionals.
Het kinderrechtenverdrag gaat over wat nodig is voor kinderen om evenwichtig, veilig en gezond op te groeien. De Kinderrechtenchecklist is een instrument om het kinderrechtenverdrag uit te leggen aan kinderen en aan volwassenen en het bewust en bespreekbaar maken van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden.
De Kinderrechtenchecklist stelt tevens de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en gezondheid van kinderen aan de orde. De checklist vormt een basis voor kinderen om mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan. Binnen het gezin kan het ouders ondersteunen in hun opvoeding. Hij is voor en door ieder kind te gebruiken, op elk moment en in iedere situatie (bijvoorbeeld op school, op de sportclub of in het ziekenhuis.

De Kinderrechtenchecklist biedt een leidraad voor vragen als

  • Wat is er nodig om op te kunnen groeien?
  • Wie zijn er verantwoordelijk om hier voor te zorgen?
  • Hoe zorgen we voor elkaar?
  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Waar ben ik zelf verantwoordelijk voor?
  • Wat kan ik zelf doen?
  • Waar kan ik hulp krijgen?

en is daarbij een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de leefwereld van een individueel kind of van kinderen in het algemeen. Bovendien biedt het gebruik van de checklist de scholen en andere instellingen voor kinderen een kans om kinderen actief te laten participeren. Dit zorgt voor een structurele verbetering van de positie van kinderen.
Voor het juiste gebruik van de checklist zijn handreikingen beschikbaar voor kinderen, ouders, verzorgers en professionals. Voor ambtenaren om beleid te ontwikkelen.
Op de Kinderrechtenchecklist kan iedere gemeente het gewenste email-adres krijgen.
 

Recente steunbetuigingen

Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.
Kars Veling
directeur
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.
Hermien Braakhekke
docent/trainer radius opleidingen
Eugénie Smits van Waesberghe
pedagoog, psychociaal therapeut
Kinderen spreken de waarheid en het is belangrijk dat wij naar ze luisteren! Als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid gaan deuren open naar een betere wereld.
Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.