• 3a
  • 2a
  • 1b
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderMeldcode

Laat de kinderen het zelf vertellen!

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Omdat ook kinderen, mogelijk al in een vroeg stadium, deze signalen kunnen opvangen heeft KRNU een protocol voor kinderen ontwikkeld in relatie met de Meldcode en deze toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

De KinderMeldcode luidt: Zoek net zo lang tot je een volwassene gevonden hebt die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt (anderen te helpen). Het kinderprotocol meldcode is toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

KinderrechtenNU heeft de KinderMeldcode ontwikkeld omdat Kinderrechtenambassadeur Simone aan toenmalig staatssecretaris Bussemaker bij de lancering van de Wet verplichte meldcode: ‘Wat moeten wij doen als het met ons zelf of met een vriendinnetje of een klasgenoot niet goed gaat, wat is ons protocol? Vaak weten kinderen dat eerder dan volwassenen. Zeker als het gaat om pesten, armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling, seksueel misbruik….  

Recente steunbetuigingen

Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
i. van der Meijden
Kindercoach
Laten we eens echt luisteren naar kinderen en horen wat zij nodig te hebben om op te groeien.
Renate Giesbers
Als onderdeel van een groeiende groep (alleenstaande) ouders maak ik mij ernstig zorgen over de Kinderrechten in NL. Wat goed dat jullie er zijn!
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.