• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderMeldcode

Laat de kinderen het zelf vertellen!

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Omdat ook kinderen, mogelijk al in een vroeg stadium, deze signalen kunnen opvangen heeft KRNU een protocol voor kinderen ontwikkeld in relatie met de Meldcode en deze toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

De KinderMeldcode luidt: Zoek net zo lang tot je een volwassene gevonden hebt die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt (anderen te helpen). Het kinderprotocol meldcode is toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

KinderrechtenNU heeft de KinderMeldcode ontwikkeld omdat Kinderrechtenambassadeur Simone aan toenmalig staatssecretaris Bussemaker bij de lancering van de Wet verplichte meldcode: ‘Wat moeten wij doen als het met ons zelf of met een vriendinnetje of een klasgenoot niet goed gaat, wat is ons protocol? Vaak weten kinderen dat eerder dan volwassenen. Zeker als het gaat om pesten, armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling, seksueel misbruik….  

Recente steunbetuigingen

Renate Hilderink
Beleidsadviseur
ans hartnagel
wethouder jeugd
Heel veel steunbetuigingen en nog meer suc6 !Alles in het belang van 'onze' kinderen!
Martine Reitsma
Pedagoog / trainer en ontwikkelaar kinderrechtened
Jeugdparticipatie is een kinderrecht en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, de (wereld)burgers van de toekomst. Met dit initiatief leren kinderen belangrijke vaardigheden voor het heden en de toekomst.
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Stephanie Verkerk
Pedagoog
Met veel enthousiasme het Kinderrechtenspel ontvangen en gespeeld. De kinderen vonden het af en toe lastig om antwoord te geven, maar gaven ook aan dat het fijn is om over de genoemde onderwerpen te praten. Het spel in kleine, veilige, groepjes spelen zorgt voor inzicht, kennis en tools waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen en nog lang over napraten. Ook onze medewerkers op de BSO reageren ...
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.