• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ondersteuning leerkracht

Ondersteuning van de leerkrachten zodat ze voorbereid zijn op meer zorgmeldingen van kinderen.

Wanneer tijdens of naar aanleiding van de ‘Kinderrechten in de klas’ een kind met een probleem komt, is het zaak hier prudent en serieus mee om te gaan. De school heeft de beschikking over een Zorgteam en een Zorg- en Adviesteam. Als de gespreksleider geen oplossing heeft kan de intern begeleider of de vertrouwenspersoon van de school erbij betrokken worden. De intern begeleider vormt, samen met een jeugdverpleegkundige/jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker het Zorgteam van de school. Voor ernstige problemen kan het Zorgteam het boven schoolse Zorg- en Adviesteam inschakelen. Bij vermoeden van kindermishandeling of als de veiligheid van een kind in gevaar is, geldt volgens de Wet verplichte Meldcode dat er actie wordt ondernomen.

Als een kind op een ander moment naar voren komt met een concrete zorgelijke situatie waarin het zichzelf of een ander bevindt, kan een leerkracht zich in verlegenheid voelen en ondersteuning nodig hebben. Het is van belang dat deze leerkracht er niet alleen voor staat en het zorgteam van de school met ruggesteun van de directie garant staat voor de veiligheid waarbinnen de leerkracht geen verlegenheid voelt om te handelen. KinderrechtenNU werkt samen met stichting Films for Change die leerkrachten helpt zich goed voor te bereiden.

Projectleider van stichting Films for Change is Annette van der Knaap.
Download pdfhaar presentatie

 

Recente steunbetuigingen

Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
Mareille Boor
Trainer
Goed initiatief! Het kind zelf een stem geven. wauw!
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
A.C. de Bruin
voorzitter
Ik ondersteun het werk van Kinderrechten.Nu van harte. Het is helemaal in de geest van Janusz Korczak!
D.C. Theuvenet
directeur
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Monique de Waard - Sloots
trainer, coach, adviseur
Helaas worden kinderrechten dagelijks wereldwijd geschonden. Ook in Nederland. Aandacht voor kinderrechten is noodzakelijk. Wanneer kinderen zelf weten wat hun rechten zijn valt er nog veel winst te behalen. Daarom steun ik dit initiatief! Monique de Waard - Sloots