• 3a
  • 2a
  • 4
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ondersteuning leerkracht

Ondersteuning van de leerkrachten zodat ze voorbereid zijn op meer zorgmeldingen van kinderen.

Wanneer tijdens of naar aanleiding van de ‘Kinderrechten in de klas’ een kind met een probleem komt, is het zaak hier prudent en serieus mee om te gaan. De school heeft de beschikking over een Zorgteam en een Zorg- en Adviesteam. Als de gespreksleider geen oplossing heeft kan de intern begeleider of de vertrouwenspersoon van de school erbij betrokken worden. De intern begeleider vormt, samen met een jeugdverpleegkundige/jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker het Zorgteam van de school. Voor ernstige problemen kan het Zorgteam het boven schoolse Zorg- en Adviesteam inschakelen. Bij vermoeden van kindermishandeling of als de veiligheid van een kind in gevaar is, geldt volgens de Wet verplichte Meldcode dat er actie wordt ondernomen.

Als een kind op een ander moment naar voren komt met een concrete zorgelijke situatie waarin het zichzelf of een ander bevindt, kan een leerkracht zich in verlegenheid voelen en ondersteuning nodig hebben. Het is van belang dat deze leerkracht er niet alleen voor staat en het zorgteam van de school met ruggesteun van de directie garant staat voor de veiligheid waarbinnen de leerkracht geen verlegenheid voelt om te handelen. KinderrechtenNU werkt samen met stichting Films for Change die leerkrachten helpt zich goed voor te bereiden.

Projectleider van stichting Films for Change is Annette van der Knaap.
Download pdfhaar presentatie

 

Recente steunbetuigingen

A.C. de Bruin
voorzitter
Ik ondersteun het werk van Kinderrechten.Nu van harte. Het is helemaal in de geest van Janusz Korczak!
Dennis Hoekstra
gemeenteraadslid
Wees ondernemer van je eigen leven!
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Tanja van der Vinne
Orthopedagoog
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Leja van der Hoek
Succes met een positieve en krachtige aanpak van het onderwerp kinderrechten.