• 3a
  • 4
  • 1b
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ondersteuning leerkracht

Ondersteuning van de leerkrachten zodat ze voorbereid zijn op meer zorgmeldingen van kinderen.

Wanneer tijdens of naar aanleiding van de ‘Kinderrechten in de klas’ een kind met een probleem komt, is het zaak hier prudent en serieus mee om te gaan. De school heeft de beschikking over een Zorgteam en een Zorg- en Adviesteam. Als de gespreksleider geen oplossing heeft kan de intern begeleider of de vertrouwenspersoon van de school erbij betrokken worden. De intern begeleider vormt, samen met een jeugdverpleegkundige/jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker het Zorgteam van de school. Voor ernstige problemen kan het Zorgteam het boven schoolse Zorg- en Adviesteam inschakelen. Bij vermoeden van kindermishandeling of als de veiligheid van een kind in gevaar is, geldt volgens de Wet verplichte Meldcode dat er actie wordt ondernomen.

Als een kind op een ander moment naar voren komt met een concrete zorgelijke situatie waarin het zichzelf of een ander bevindt, kan een leerkracht zich in verlegenheid voelen en ondersteuning nodig hebben. Het is van belang dat deze leerkracht er niet alleen voor staat en het zorgteam van de school met ruggesteun van de directie garant staat voor de veiligheid waarbinnen de leerkracht geen verlegenheid voelt om te handelen. KinderrechtenNU werkt samen met stichting Films for Change die leerkrachten helpt zich goed voor te bereiden.

Projectleider van stichting Films for Change is Annette van der Knaap.
Download pdfhaar presentatie

 

Recente steunbetuigingen

Jolande Schoonenberg
Vertrouwensarts/voorzitter
Kan ik jullie kindermeldcode ontvangen? Chapeau overigens. Kan ik iets betekenen voor jullie? Graag!
D.C. Theuvenet
directeur
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.
Tanja van der Vinne
Orthopedagoog
ans hartnagel
wethouder jeugd
Heel veel steunbetuigingen en nog meer suc6 !Alles in het belang van 'onze' kinderen!
Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.