• 3a
  • 2a
  • 1b
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

De Kinderrechtenchecklist

KRNU KinderrechtenchecklistVoor het vergroten van de kennis over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het naleven daarvan heeft KRNU de Kinderrechtenchecklist ontwikkeld. Met advies van hoogleraar Rechten van het kind, prof. dr. Jan C.M. Willems, psycholoog dr. Martine F. Delfos en kinderen zelf is het Verdrag hierin samengevat.

Het kinderrechtenverdrag gaat over wat nodig is voor kinderen om evenwichtig, veilig en gezond op te groeien. De Kinderrechtenchecklist is een instrument om het kinderrechtenverdrag uit te leggen aan kinderen en aan volwassenen en het bewust en bespreekbaar maken van hun rechten en plichten. De Kinderrechtenchecklist bevat niet alleen een weergave van rechten en plichten maar stelt tevens de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling en de gezondheid van kinderen aan de orde. De checklist vormt ook een basis voor kinderen om mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan.
De Kinderrechtenchecklist biedt een leidraad voor vragen als

  • Wat is er nodig om op te kunnen groeien?
  • Wie zijn er verantwoordelijk om er voor te zorgen dat kinderen goed op kunnen groeien?
  • Hoe zorgen we voor elkaar?
  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Waar ben ik zelf verantwoordelijk voor?
  • Wat kan ik zelf doen?
  • Waar kan ik hulp krijgen?

en is daarbij een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de leefwereld van een individueel kind of van kinderen in het algemeen. Bovendien biedt het gebruik van de checklist de scholen en andere instellingen voor kinderen een kans om kinderen actief te laten participeren. Dit zorgt voor een structurele verbetering van de positie van kinderen. Het Kinderprotocol Meldcode is daarom ook opgenomen in de pdfKinderrechtenchecklist.

Kinderprotocol Meldcode
De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden.
Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Omdat ook kinderen, mogelijk al in een vroeg stadium, deze signalen kunnen opvangen heeft KRNU een protocol voor kinderen ontwikkeld in relatie met de pdfKinderprotocol Meldcode:

ZOEK NET ZO LANG TOT JE EEN VOLWASSENE GEVONDEN HEBT
DIE JE VERTROUWT,
DIE NAAR JE LUISTERT EN DIE JE HELPT (anderen te helpen).

Voor het juiste gebruik van de checklist zijn handreikingen beschikbaar voor kinderen, ouders en professionals.