• 4
  • 3a
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechten beginnen bij kinderparticipatie

De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de naleving van het IVRK en legt hiervoor verantwoording af bij de VN.

De basis voor het gemeentelijk jeugdbeleid is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De overheid is verantwoordelijk voor naleving daarvan. Iedere burger kan daar aan bijdragen. KinderrechtenNU laat kinderrechten een leidraad zijn in opgroeien en opvoeden van kinderen.


Ieder kind heeft het recht om te oefenen in volwassen worden.
Burgerparticipatie leer je door als kind te mogen deelnemen in onze democratische samenleving. Kinderen hebben rechten en (steeds meer) eigen verantwoordelijkheden.