• 3a
  • 1b
  • 2a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechtencoach

Kinderrechtencoach is de spil in het geven van bekendheid aan kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode.
De Kinderrechtencoach heeft pedagogische kennis en vaardigheden en hanteert een kindgerichte benadering. De coach gebruikt daarbij de Kinderparticipatiecirkel en de Kinderrechtenchecklist. De Kinderrechtencoach is de spil in de gemeentelijke organisatie en geeft met verve bekendheid aan ‘kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode’. De coach zorgt ervoor dat de Kinderrechtenchecklist binnen het gemeentelijk apparaat maar ook daarbuiten bekend wordt. De coach behartigt de belangen van de kinderen en waakt er voor dat wat in de gemeente nodig is voor het gezond en veilig opgroeien serieuze aandacht krijgt.

De Kinderrechtencoach

  • coördineert kinderrechten in de gemeente en ondersteunt kinderrechten in de school;
  • zorgt ervoor dat op school een persoon (een vertrouwenspersoon voor de kinderen) bereid is om de schoolkinderrechtencoach te zijn voor het borgen van de kinderrechten;
  • stuurt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs aan;
  • zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning van de Kinderrechtenambassadeurs;
  • werkt samen met partners binnen het CJG, de Jeugdgezondheidzorg, Jeugdzorg, het onderwijs en andere relevante organisaties voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid;
  • verzorgt de Sociale Kinderkaart van de gemeente en van de school samen met de schoolkinderrechtencoach.

KinderrechtenNU traint en adviseert de Kinderrechtencoach.  

Recente steunbetuigingen

Inge van Rijn
pedagoog
Oscar van derWeg
Zorgverlener / eigenaar
Jolande Schoonenberg
Vertrouwensarts/voorzitter
Kan ik jullie kindermeldcode ontvangen? Chapeau overigens. Kan ik iets betekenen voor jullie? Graag!
Renate Hilderink
Beleidsadviseur
D.C. Theuvenet
directeur
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.