• 1b
  • 4
  • 2a
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechtencoach

Kinderrechtencoach is de spil in het geven van bekendheid aan kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode.
De Kinderrechtencoach heeft pedagogische kennis en vaardigheden en hanteert een kindgerichte benadering. De coach gebruikt daarbij de Kinderparticipatiecirkel en de Kinderrechtenchecklist. De Kinderrechtencoach is de spil in de gemeentelijke organisatie en geeft met verve bekendheid aan ‘kinderparticipatie, kinderrechten en de KinderMeldcode’. De coach zorgt ervoor dat de Kinderrechtenchecklist binnen het gemeentelijk apparaat maar ook daarbuiten bekend wordt. De coach behartigt de belangen van de kinderen en waakt er voor dat wat in de gemeente nodig is voor het gezond en veilig opgroeien serieuze aandacht krijgt.

De Kinderrechtencoach

  • coördineert kinderrechten in de gemeente en ondersteunt kinderrechten in de school;
  • zorgt ervoor dat op school een persoon (een vertrouwenspersoon voor de kinderen) bereid is om de schoolkinderrechtencoach te zijn voor het borgen van de kinderrechten;
  • stuurt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs aan;
  • zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning van de Kinderrechtenambassadeurs;
  • werkt samen met partners binnen het CJG, de Jeugdgezondheidzorg, Jeugdzorg, het onderwijs en andere relevante organisaties voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid;
  • verzorgt de Sociale Kinderkaart van de gemeente en van de school samen met de schoolkinderrechtencoach.

KinderrechtenNU traint en adviseert de Kinderrechtencoach.  

Recente steunbetuigingen

D.C. Theuvenet
directeur
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.
Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Jolande Schoonenberg
Vertrouwensarts/voorzitter
Kan ik jullie kindermeldcode ontvangen? Chapeau overigens. Kan ik iets betekenen voor jullie? Graag!
Hermien Braakhekke
docent/trainer radius opleidingen
Eugénie Smits van Waesberghe
pedagoog, psychociaal therapeut
Kinderen spreken de waarheid en het is belangrijk dat wij naar ze luisteren! Als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid gaan deuren open naar een betere wereld.
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.