• 4
  • 2a
  • 1b
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Raad v Kinderrechtenambassadeurs

KinderrechtenNU introduceert Kinderrechtenambassadeurs voor kinderparticipatie bij de gemeentelijke overheid.
Kinderrechtenambassadeurs zijn kinderen uit de groepen 6 en/of 7 van een basisschool, die gekozen zijn als vertegenwoordigers. Iedere school organiseert een verkiezing voor Kinderrechtenambassadeurs. Met elkaar vormen zij een Raad van Kinderrechtenambassadeurs, die wordt geïnstalleerd door de Burgemeester. De Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders ongevraagd en gevraagd. De basis van het advies is het kinderrechtenverdrag. 'Met de kinderrechtenbril op' participeren de ambassadeurs thuis, op school, in hun woonwijk en/of op de club. Het gaat hierbij niet alleen over de inrichting van een speeltuin of een feestje maar over alle zaken die de leefomgeving en het opvoedklimaat van kinderen verbeteren.
Kinderrechtenambassadeurs denken mee, praten mee over zaken die hen aangaan, geven ideeën, adviseren, beslissen mee en doen mee. Deze structurele kinderparticipatie heeft een voorbeeldfunctie.
Kinderrechtenambassadeurs krijgen kennis over kinderrechten, geven die door en blijven doorgaans Kinderrechtenambassadeur voor het leven. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor jeugd- en jongerenparticipatie.  

Recente steunbetuigingen

Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie
Eugénie Smits van Waesberghe
pedagoog, psychociaal therapeut
Kinderen spreken de waarheid en het is belangrijk dat wij naar ze luisteren! Als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid gaan deuren open naar een betere wereld.
Dennis Hoekstra
gemeenteraadslid
Wees ondernemer van je eigen leven!
beppie vermeulen
goed artikel! ik pleit al lange tijd dat er op lagere scholen leuke lessen gegeven moeten worden zodat kinderen durven te gaan vertellen wat er aan de hand is.
Margreet Friele
Schoolbegeleider / ambulant begeleider
Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften (Salamanca Statement ( Unesco , 1994)
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog