• 3a
  • 4
  • 1b
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Raad v Kinderrechtenambassadeurs

KinderrechtenNU introduceert Kinderrechtenambassadeurs voor kinderparticipatie bij de gemeentelijke overheid.
Kinderrechtenambassadeurs zijn kinderen uit de groepen 6 en/of 7 van een basisschool, die gekozen zijn als vertegenwoordigers. Iedere school organiseert een verkiezing voor Kinderrechtenambassadeurs. Met elkaar vormen zij een Raad van Kinderrechtenambassadeurs, die wordt geïnstalleerd door de Burgemeester. De Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders ongevraagd en gevraagd. De basis van het advies is het kinderrechtenverdrag. 'Met de kinderrechtenbril op' participeren de ambassadeurs thuis, op school, in hun woonwijk en/of op de club. Het gaat hierbij niet alleen over de inrichting van een speeltuin of een feestje maar over alle zaken die de leefomgeving en het opvoedklimaat van kinderen verbeteren.
Kinderrechtenambassadeurs denken mee, praten mee over zaken die hen aangaan, geven ideeën, adviseren, beslissen mee en doen mee. Deze structurele kinderparticipatie heeft een voorbeeldfunctie.
Kinderrechtenambassadeurs krijgen kennis over kinderrechten, geven die door en blijven doorgaans Kinderrechtenambassadeur voor het leven. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor jeugd- en jongerenparticipatie.  

Recente steunbetuigingen

Ivonne Plekkenpol
Directeur
Bij Jong Florence vinden wij het belangrijk dat de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen tijdens het bezoek aan het consultatiebureau direct of indirect aandacht besteden aan de rechten van het kind. Elk kind heeft er immers recht op om zonder zorgen op te groeien in een veilige omgeving!
Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
Kars Veling
directeur
Barbara Oomen
Hoogleraar/dean
Ik heb Kinderrechtennu leren kennen in mijn hoedanigheid als voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. De organisatie doet bijzonder goed werk in het stimuleren dat kinderen meepraten en meedoen op gemeentelijk niveau.
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Inge Smit
Manager Kwaliteit
Goed initiatief om meer aandacht te ktijgen voor kinderrechten!
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.