• 2a
  • 4
  • 3a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenMagazine

In het KinderrechtenMagazine komen gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs, politie en alle andere professionals rondom kinderen èn kinderen zelf aan het woord over alle zaken die nodig zijn voor kinderen om goed op te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de noodzakelijke inzet van de gemeente duidelijk en wordt de gemeentelijke Sociale Kinderkaart voor kinderen zichtbaar.

De Raad van Kinderrechtenambassadeurs vormt de redactie. Het doel van de krant is bekendheid te geven aan het gezamenlijk uitdragen van de kinderrechten in de gemeente en de kinderen bekend te maken met de professionals die voor hen van betekenis zijn. Het magazine wordt breed verspreid in de gemeente onder opvoeders, beleidsmakers en professionals rondom de kinderen en de bovenbouwleerlingen van de basisscholen.

Recente steunbetuigingen

Annemiek Shrestha-van der Krogt
Ik steun de kinderrechtencoach omdat ik werkelijk luisteren naar de behoeften van kinderen vanuit gelijkwaardigheid belangrijk vind.
Inge van Rijn
pedagoog
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie
Kars Veling
directeur
Baukje van der Veen
coordinator inclusief onderwijs
Heel belangrijk om kinder- en jongerenparticipatie te versterken en ondersteunen.
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker