• 2a
 • 4
 • 3a
 • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderparticipatiecirkel

Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie.

Na de ‘ladder’ van Hart en de ‘pathway’ van Shier heeft KRNU de Kinderparticipatiecirkel ontwikkeld, waarin alle stappen zijn opgenomen die samen leiden tot een volwaardige inbreng van kinderen.
Kinderparticipatie begint bij jezelf als volwassene met het loslaten van je eigen belangen en doelen, waardoor je open staat voor het luisteren naar kinderen, die zelf de verantwoordelijkheid nemen hun verhaal met jou te delen. Kinderparticipatie komt alleen tot zijn recht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind en volwassene het uitgangspunt is.

De Kinderparticipatiecheck:

 • Ga je open het gesprek in met een kind?
 • Stel je je belangstellend, uitnodigend en benieuwd naar het kind op?
 • Mag het kind eerst het woord nemen om zijn verhaal te vertellen?
 • Stimuleer je een kind om zijn verhaal zelf te doen?
 • Geef je daar genoeg ruimte voor?
 • Neem je het verhaal van kind serieus?
 • Maak je samen met het kind een plan van aanpak?
 • Neem je samen met het kind de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een plan?  

Recente steunbetuigingen

D.C. Theuvenet
directeur
Christine Dedding
onderzoeker en docent
Kinderrechten hebben alleen zin als ze ook geïmplementeerd worden.
Mariette Dirkzwager
Regio manager Eigen Kracht conferenties
ans hartnagel
wethouder jeugd
Heel veel steunbetuigingen en nog meer suc6 !Alles in het belang van 'onze' kinderen!
Mieke Schuurman
Voorzitter
Kinderparticipatie is één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Ik heb KinderrechtenNU leren kennen tijdens onze conferentie over kinderparticipatie in ziekenhuizen. Zorgen dat er naar kinderen in ziekenhuizen geluisterd wordt en hun mening serieus nemen draagt bij aan kindvriendelijke ziekenhuizen.
Ayla Yayla
Jurist, penningmeester
Een goede ontwikkeling van een klein mens is erg belangrijk. Een kind neemt alle ervaringen tijdens het opgroeien met zich mee en vormt daarmee zijn referentiekader voor het leven. Daarom is het belangrijk om in te grijpen en op te komen wanneer er ernstige beschadiging is aan de ontwikkeling van een kind. KinderrechtenNu speelt in mijn ogen daar een belangrijke rol bij en dient daarom alle steun ...
Anne-Claire van Holsteijn
projectleider DOD en DID