• 4
  • 3a
  • 1b
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderMeldcode

Laat de kinderen het zelf vertellen!

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Omdat ook kinderen, mogelijk al in een vroeg stadium, deze signalen kunnen opvangen heeft KRNU een protocol voor kinderen ontwikkeld in relatie met de Meldcode en deze toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

De KinderMeldcode luidt: Zoek net zo lang tot je een volwassene gevonden hebt die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt (anderen te helpen). Het kinderprotocol meldcode is toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

KinderrechtenNU heeft de KinderMeldcode ontwikkeld omdat Kinderrechtenambassadeur Simone aan toenmalig staatssecretaris Bussemaker bij de lancering van de Wet verplichte meldcode: ‘Wat moeten wij doen als het met ons zelf of met een vriendinnetje of een klasgenoot niet goed gaat, wat is ons protocol? Vaak weten kinderen dat eerder dan volwassenen. Zeker als het gaat om pesten, armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling, seksueel misbruik….  

Recente steunbetuigingen

Ayla Yayla
Jurist, penningmeester
Een goede ontwikkeling van een klein mens is erg belangrijk. Een kind neemt alle ervaringen tijdens het opgroeien met zich mee en vormt daarmee zijn referentiekader voor het leven. Daarom is het belangrijk om in te grijpen en op te komen wanneer er ernstige beschadiging is aan de ontwikkeling van een kind. KinderrechtenNu speelt in mijn ogen daar een belangrijke rol bij en dient daarom alle steun ...
hannie roefs
pedagoog
The Blooming Human (Anand Swami Persaud)
Eigenaar/Trainer/Coach
Fantastisch initiatief dat ik graag van harte ondersteun!!
Ingrid Bergwerf
Moeder van twee kinderen; jurist
Oscar van derWeg
Zorgverlener / eigenaar
Sarah Spronk
promevenda
Eugénie Smits van Waesberghe
pedagoog, psychociaal therapeut
Kinderen spreken de waarheid en het is belangrijk dat wij naar ze luisteren! Als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid gaan deuren open naar een betere wereld.