• 1b
  • 4
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderMeldcode

Laat de kinderen het zelf vertellen!

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Omdat ook kinderen, mogelijk al in een vroeg stadium, deze signalen kunnen opvangen heeft KRNU een protocol voor kinderen ontwikkeld in relatie met de Meldcode en deze toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

De KinderMeldcode luidt: Zoek net zo lang tot je een volwassene gevonden hebt die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt (anderen te helpen). Het kinderprotocol meldcode is toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.

KinderrechtenNU heeft de KinderMeldcode ontwikkeld omdat Kinderrechtenambassadeur Simone aan toenmalig staatssecretaris Bussemaker bij de lancering van de Wet verplichte meldcode: ‘Wat moeten wij doen als het met ons zelf of met een vriendinnetje of een klasgenoot niet goed gaat, wat is ons protocol? Vaak weten kinderen dat eerder dan volwassenen. Zeker als het gaat om pesten, armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling, seksueel misbruik….  

Recente steunbetuigingen

Eugénie Smits van Waesberghe
pedagoog, psychociaal therapeut
Kinderen spreken de waarheid en het is belangrijk dat wij naar ze luisteren! Als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid gaan deuren open naar een betere wereld.
Inge Smit
Manager Kwaliteit
Goed initiatief om meer aandacht te ktijgen voor kinderrechten!
Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.
Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
Mireille de Visser
psycholoog /projectleider Voorkom alcoholschade bi
Marijke Zwaneveld
Secretaresse
Wim Kuiper
Voorzitter
Van harte steun ik de activiteiten van Kinderrechten NU!