• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Sociale Kinderkaart

Zorg dat kinderen de weg vinden naar de hulp die zij nodig hebben.

Alle onderwerpen van de Kinderrechtenchecklist zijn bespreekbaar voor kinderen. Voor bepaalde onderwerpen hebben we deskundigen nodig om antwoord te geven op de vragen die kinderen stellen. De Sociale Kinderkaart brengt alle hulp die geboden kan worden aan een kind in beeld.
Wanneer we met kinderen praten over wat ze nodig hebben om op te groeien is het belangrijk om te vragen: 'Wat doe jij als er iets niet goed is in je leven of in dat van je vriendje?' Kinderen moeten in ieder geval weten dat zij voor zichzelf of voor een ander aan de bel kunnen trekken! Belangrijk om te leren welke bellen er zijn!
De Sociale Kinderkaart kent landelijke en lokale steunpunten. De zorg voor de kinderen op school en in de buurt wordt samen met de kinderen in de klas ingevuld (foto, naam, waar, waarvoor wanneer te bereiken).

Ouders en/of verzorgers nemen ook kennis van de Kinderrechtenchecklist en de Sociale Kinderkaart.

Recente steunbetuigingen

Astrid van Lieshout
beleidsmedewerker
"KinderrechtenNU krijgt steeds meer bekendheid en waardering ..." Noodzakelijk en terecht!
Karin Geurts
Hulpverlener Ouderschap Blijft
Meer informatie voor kinderen op school en meer laagdrempelige mogelijkheden voor kinderen om zelf hulp te vragen zou heel mooi zijn. Maar ook meer informatie aan ouders, over waar hun kind recht op heeft. Ik steun KinderrechtenNU graag.
Margreet Friele
Schoolbegeleider / ambulant begeleider
Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften (Salamanca Statement ( Unesco , 1994)
Jeroen de Wilde
jeugdarts-onderzoeker
trui waalwijk
graag wil ik op de hoogte gehouden worden.
Els van der Luit
Eigenaar, pedagoog
Eline Kramer
pedagoog
Hierbij sta ik volledig achter de kinderrechten en ben ik voor kinderparticipatie op scholen bso's in de buurt en wijk. Ieder zijn rechten. Zo leren kinderen de democratie