• 4
  • 1b
  • 2a
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ondersteuning leerkracht

Ondersteuning van de leerkrachten zodat ze voorbereid zijn op meer zorgmeldingen van kinderen.

Wanneer tijdens of naar aanleiding van de ‘Kinderrechten in de klas’ een kind met een probleem komt, is het zaak hier prudent en serieus mee om te gaan. De school heeft de beschikking over een Zorgteam en een Zorg- en Adviesteam. Als de gespreksleider geen oplossing heeft kan de intern begeleider of de vertrouwenspersoon van de school erbij betrokken worden. De intern begeleider vormt, samen met een jeugdverpleegkundige/jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker het Zorgteam van de school. Voor ernstige problemen kan het Zorgteam het boven schoolse Zorg- en Adviesteam inschakelen. Bij vermoeden van kindermishandeling of als de veiligheid van een kind in gevaar is, geldt volgens de Wet verplichte Meldcode dat er actie wordt ondernomen.

Als een kind op een ander moment naar voren komt met een concrete zorgelijke situatie waarin het zichzelf of een ander bevindt, kan een leerkracht zich in verlegenheid voelen en ondersteuning nodig hebben. Het is van belang dat deze leerkracht er niet alleen voor staat en het zorgteam van de school met ruggesteun van de directie garant staat voor de veiligheid waarbinnen de leerkracht geen verlegenheid voelt om te handelen. KinderrechtenNU werkt samen met stichting Films for Change die leerkrachten helpt zich goed voor te bereiden.

Projectleider van stichting Films for Change is Annette van der Knaap.
Download pdfhaar presentatie

 

Recente steunbetuigingen

Mareille Boor
Trainer
Goed initiatief! Het kind zelf een stem geven. wauw!
Renate Giesbers
Als onderdeel van een groeiende groep (alleenstaande) ouders maak ik mij ernstig zorgen over de Kinderrechten in NL. Wat goed dat jullie er zijn!
Stephanie Verkerk
Pedagoog
Met veel enthousiasme het Kinderrechtenspel ontvangen en gespeeld. De kinderen vonden het af en toe lastig om antwoord te geven, maar gaven ook aan dat het fijn is om over de genoemde onderwerpen te praten. Het spel in kleine, veilige, groepjes spelen zorgt voor inzicht, kennis en tools waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen en nog lang over napraten. Ook onze medewerkers op de BSO reageren ...
Tamara miranda de Glas
Filmregisseur en moeder van kind met beperking
Ik ben alleenstaand moeder zzp er met gehandicapt kind en er wordt op ieder vlak op mij en mijn kind bezuinigd, zodat wij straks, zelf met eigen bedrijf , ver onder de armoedegrens komen -waar we nu al op leven. Kinderrechten worden geschonden in nederland, door bezuinigen, transities en zware overbelasting van ouders. Jeugdzorgtransitie, tog opgeheven, kinderen van alleenstaand ouders in de bij...
Gideon de Haan MHD
mentor voor kinderen in echtscheiding en samengest
Mooi initiatief. Zo nodig.
Annemiek van Moorst
leerkracht groep 7
Zowel de kinderen als ik vonden de gastles leerzaam. De kinderen kwamen goed in gesprek met elkaar tijdens het kaartspel. In combinatie met allerlei andere dingen die we doen in een veilige vertrouwde omgeving leren kinderen waar ze recht op hebben en wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat dat in gevaar is.
Femke van der Spoel
mediator, coach, bijzondere curator in jeugdzaken
Heel mooi initiatief. Meer bekendheid hiermee is hard nodig.