• 4
  • 3a
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Voor vragen met betrekking tot deze berichten kunt u contact met ons opnemen.

Bijeenkomst met Kinderrechtenspel voor ouders

op .

CE0C5AEF 1FCD 497C 94B926424A475870 newsdetailimage

 

In de Week tegen Kindermishandeling staan ouders extra stil bij wat een kind nodig heeft om goed op te groeien, wat een kind tot zijn recht laat komen, hoe een kind recht gedaan kan worden. Met het Kinderrechtenspel gaan ouders in gesprek over de rechten van kinderen en het bewustzijn daarvan bij hun kinderen.

PERSBERICHT: Kinderburgemeesters willen dat er beter naar hen geluisterd wordt Een eigen bedrag en meer bekendheid

op .

Kinderburgemeesters moeten niet alleen lintjes doorknippen, maar ook over serieuze dingen meepraten. Ze willen bekender worden zodat meer kinderen ze weten te vinden en ook vinden de kinderburgemeesters dat ze een eigen bedrag moeten krijgen om kinderen in hun gemeente te helpen en projecten uit te voeren. Dit zijn enkele uitkomsten van de Landelijke Kinderburgemeestersdag 2017. In het Manifest van de Kinderburgemeesters hebben de Kinderburgemeesters zelf aangegeven wat zij nodig hebben.

Brugfunctie voor professionals in de samenwerking met en rond het kind & gezin

op .

N.A.V. Nederland verder gedaald op ranglijst kinderrechten

Een brug tussen de organisaties, sport, buurt,... een brug tussen mensen. Het is van belang dat professionals rondom het kind dicht bij het kind staan en dichtbij elkaar staan, zodat ze met korte lijnen kunnen samenwerken in belang van het kind (en de ouders).

Voor KinderrechtenNU is het van cruciaal belang dat het Plan van Aanpak KRNU wordt ingebed en geborgd binnen gemeenten, en als invulling en ondersteuning dient binnen de wetten van het jeugdbeleid. Alle partijen zijn belangrijk en nodig om een bijdrage te leveren aan het grote geheel: kinderrechten implementeren en naleven.

De urgentie anno 2017 dwingt ons tot het scherp bijstellen van tot dusver gevoerd beleid. De kracht en impact van de stem van het kind zelf werd tot dusver nauwelijks aangeboord, c.q. ingezet. In het KRNU-plan staat die stem juist centraal! Die stem van het kind wordt gefaciliteerd om gehoord te worden en dient als vertrekpunt voor de kinderen onderling en alle professionals rond het kind en gezin. Die stem van het kind zelf heeft het recht om gehoord te worden, c.q. moet gehoord worden om deze recht te kunnen doen en zal ieders professionele inzet krachtiger maken! Het kind heeft alleen ons, volwassenen, om voor hen te faciliteren, dat hun stem gehoord kan worden. Ofwel: alleen, wij volwassenen, kunnen de kansen en voorwaarden hiervoor scheppen en hen er expliciet naar te vragen.

Met groot landelijk draagvlak biedt KRNU zich aan te participeren in het beleid van de komende kabinetsperiode. Het ongevraagde en gevraagde advies van kinderen kan u helpen een beter beleid te maken!

Het gedachtengoed van KinderrechtenNU zijn de stemmen van kinderen. Ik nodig u uit aan het plan mee te werken!

Willemijn Dupuis,
KinderrechtenNU

Kinderrechten niet zonder KinderMeldcode

op .

30 jaar geleden vroeg Unicef aan mij om voorlichting te geven op scholen. Ik dacht: leuk om met kinderen te werken! Ik was een rebel...ik nam geen Unicef mee onder de arm, ik was benieuwd naar de mening van kinderen zelf. Kinderen werden wereldburgers door tv, het jeugdjournaal. Ik was nieuwsgierig: wat zouden zij willen veranderen, verbeteren en hoe gaan we dat doen. Zodra het op een plan aankwam bekeken we samen met de Unicef-ambassadeurs hoe we dat uit konden voeren. Niet ik ging voor de klas maar we bedachten de ‘Unicefspreekbeurt voor de klas’, waaraan alle kinderen mee konden doen.
We plantten een Boom voor het leven met Minister Pronk en Herman van Veen, vergaderden in het gemeentehuis over de openbare ruimtes, deden een onderzoek voor Defence for Children, voerden een heitje voor karweitje uit voor een recorder, een cadeau voor de kantine van de plantsoenendienst, kregen support van de grote bedrijven, de ambassadeurs maakten hun eigen Unicefmagazine...veel is gedaan, ik kan er een boek over schrijven.

Rijswijkse burgemeester en wethouder installeren de nieuwe Raad van Kinderrechtenambassadeurs.

op .

nieuwe Raad van Kinderrechtenambassadeurs

De Raad adviseert ongevraagd en gevraagd het bestuur van de gemeente. Op basis van de kinderrechten en het gedachtengoed van kinderen en het kinderrechtenverdrag hierbij, wordt jeugdbeleid gemaakt. Ook startte de gemeente Rijswijk 'KinderrechtenNU in de klas'. In samenwerking met de basisscholen, de JGZ, het Centrum Jeugd en Gezin en Schoolformaat worden kinderrechten altijd tezamen met de KinderMeldcode besproken. Kinderen leren hun leven en leefomgeving in kaart brengen, leren elkaar beter kennen, elkaar gewoontes, lossen ongewenst gedrag samen op en gaan elkaar helpen.

De Op 19 maart jl. geïnstalleerde nieuwe Raad vergadert dinsdag 19 april en heeft op de agenda het thema armoede. In de vorige maanden hebben zij op school met de directeur van hun school hierover gesproken. Uiteraard zijn de schoolgenoten geconsulteerd.
Benieuwd? Wordt vervolgd.
KinderrechtenNU wenst de derde Rijswijkse Raad van Kinderrechtenambassadeurs veel succes!

Link naar een persbericht tv :
https://rijswijk.tv/rijswijk-nieuwe-kinderrechten-ambassadeurs/

Week tegen Kindermishandeling, kinderen in gesprek over kinderrechten en de burgemeester

Week tegen Kindermishandeling, kinderen in gesprek over kinderrechten en de burgemeester

op .

Op maandag 14 november was de aftrap van de samenwerking met stichting Opvoeden. In Het Meisjeshuis in Delft gingen 21 kinderen enthousiast in gesprek over kinderrechten. Het doel van de bijeenkomsten is het maken van verhalen bij de Kinderrechtenchecklist. Dit wordt gedaan onder leiding van kinderfilosoof en docent schrijven Marja van Rossum.

Ondertekening van Kansen voor alle kinderen in Den Haag

Ondertekening van Kansen voor alle kinderen in Den Haag

op .

Op vrijdag 11 november werd op basisschool De Regenboog in Den Haag een nieuw akkoord getekend door Jetta Klijnsma, VNG en vijf landelijke organisaties die betrokken zijn bij kinderenhulp. Omar en Cathlyn, Kinderrechtenambassadeurs uit Rijswijk, waren ook uitgenodigd om hun verhaal te doen.

1e Rijswijkse Kinderrechten Symposium

op .

Nieuwe Kinderombudsman beëdigd

op .

 

Rijswijkse Raad van Kinderrechtenambassadeurs feliciteert Kinderombudsman in de Tweede Kamer

op .

KRNU_feliciteert_Margrite_Kalverboer.jpg

Namens de gemeente Rijswijk, KinderrechtenNU en hun schoolgenoten feliciteerden zij op 20 april Margrite Kalverboer met haar beëdiging.
Zij kregen ruim te tijd om te vertellen over hun Kinderrechtenambassadeurschap. De Kinderombudsman liet weten de Kinderrechtenchecklist en de KinderMeldcode te kennen. Zij moedigde de kinderen aan vooral door te gaan met het uitleggen van de Kinderrechtenchecklist op school. Ze maakt een afspraak om daar verder over te praten. Het was een fijne kennismaking en goed dat we haar over niet al te lange tijd weer spreken! 

Margrite_Kalverboer_tweet.jpg

Raad van Kinderrechtenambassadeurs in Rijswijk geïnstalleerd!

op .

Snelle actie

op .

Op 25 november heeft de Vaste Kamercommissie van VWS de Staatssecretaris Van Rijn gevraagd om een reactie op de petitie van KinderrechtenNU. Al op 16 februari ontving de Kamer een pdfreactie van de de staatssecretaris...

Kinderrechtenambassadeurs interviewen wethouders M. Borsboom en N. Dierdorp over de checklist

op .

De wethouders Marloes Borsboom en Nicole Dierdorp, van de gemeente Rijswijk, vinden de rechten van het kind erg belangrijk. Vooral het recht om veilig op te groeien vinden zij een belangrijk recht. Wethouder Nicole wil zich er graag voor inzetten dat ieder kind onderwijs krijgt en wethouder Marloes wil er voor zorgen dat kinderen die extra hulp nodig hebben die ook krijgen. Daarmee zorgen zij er samen voor dat kinderen veilig op kunnen groeien.

Workshop Plan van Aanpak 'Kinderparticipatie, Kinderrechten en de KinderMeldcode in de gemeente

op .

Gemeente Rijswijk, wethouder Marloes Borsboom, de Kinderrechtencoach Hanneke van Zweden & KinderrechtenNU zijn uitgenodigd door de VNG en BZK om op 18 december in de Abdij van Middelburg een workshop te verzorgen over het Plan van Aanpak 'Kinderparticipatie, Kinderrechten en de KinderMeldcode in de gemeente’.

pdfUitnodiging Programma mensenrechtenbijeenkomst lokale dilemmas en internationale_kaders

Link naar evenement