• 1b
  • 4
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Biking for Children

op .

BSO Dijckhuis Maassluis• BSO Dijckhuis MaassluisIn samenwerking met KinderrechtenNU wil Delftenaar Human Davids, initiatiefnemer project Biking for Children, laten zien wat het verschil is in de belevingswerelden van kinderen uit verschillende landen.
Kinderen hebben vaak een hele andere kijk op de wereld dan volwassenen. Human wil met kinderen in gesprek komen over wat zij denken dat nodig is om gezond en veilig op te kunnen groeien. Hij betrekt daarbij de rechten en plichten zoals in het VN Verdrag van de Rechten van het Kind zijn vastgelegd. Een handreiking daarbij is de Kinderrechtenchecklist.
Daarna geeft hij een workshop fotograferen en vraagt kinderen foto's te maken van hun leefomgeving en wat zij daarin belangrijk vinden. Kinderen lichten de foto's in eigen bewoording toe.

Snijdersschool• Snijdersschool MaassluisKinderen van de BSO Dijckhuis in Maassluis en van de Snijdersschool in Rijswijk waren de eersten. Hij zal de foto's met de uitleg tentoonstellen in de landen waar hij doorheen reist. Uiteindelijk zal op 20 november 2013 op de internationale Dag van de Rechten van het Kind in het gemeentehuis van Den Haag het resultaat zichtbaar worden voor ons.
Human gaat 4500 kilometer fietsen! van Delft naar Israel. Op zondag 26 mei wordt hij uitgezwaaid vanuit Het Meisjeshuis aan de Oude Delft door zijn supporters.
Website: bikingforchildren.com