• 2a
  • 3a
  • 4
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Congres "Wat ik ervan vind, de stem van het kind".

op .

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseerden de Rechtbank Rotterdam, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam (VJAR) en de Erasmus School of Law het congres "Wat ik ervan vind, de stem van het kind". 


KRNU was aanwezig op het zeer interessante congres waarbij de aandacht gericht was op de positie van kinderen. Lid van het jeugdbestuur van KRNU Iman Ebdul heeft tijdens het congres uitgesproken:
Stel me niet teveel vragen
Drijf me niet in een hoek
Laat me gewoon praten
Maar verwacht geen open boek...
binnen een paar dagen. 


Maya Aumaj, student Literatuur Wetenschappen en Culturele Antropologie, ambassadeur KinderrechtenNU, heeft ook gesproken:Luisteren naar een kind Tijdens echtscheidingszaken wordt er niet altijd gehandeld in het belang van het kind, terwijl dit wel de bedoeling is. Er is sprake van een discrepantie tussen het beleid en de uitwerking hiervan. Veel deskundigen hebben aangegeven dat kinderen niet alleen gehoord moeten worden, maar dat er naar de kinderen geluisterd moet worden. Hoe luister je naar een kind?

Luisteren is niet alleen tot je nemen wat het kind vertelt, maar gaat veel verder dan dat. We moeten niet vergeten dat we tijdens echtscheidingszaken vaak te maken hebben met een kwetsbare groep kinderen. Deze kinderen komen vaak uit vervelende situaties, waar de ouders bijvoorbeeld vaak ruzie maakten, wellicht sprake was van huiselijk geweld of andere problemen aan de orde waren.

Ik vraag me af of zo een kind bereid is om zijn verhaal te delen in een gesprek met de rechter. Zelf denk ik niet dat een kind zijn problemen zal benoemen tijdens een eerste gesprek of überhaupt kenbaar zal maken wat hij wilt. Er moet allereerst geïnvesteerd worden in het opbouwen van een relatie met een kind, zodat hij de ruimte en tijd krijgt om in een vertrouwde omgeving te kunnen spreken. Daarnaast moet er via een deskundige bekeken worden hoe we naar de verhalen van deze kinderen kunnen kijken. Soms schieten woorden tekort om te kunnen beschrijven hoe je je voelt, daarom is niet alleen het verhaal dat verteld wordt belangrijk, maar ook de context waarin het verteld wordt. De momenten dat er stiltes vallen tijdens een gesprek, zeggen soms veel meer dan de momenten dat er gesproken wordt.

Om tot een beter beleid te komen is het verstandig om met een groep professionals vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld rechten, orthopedagogiek en psychologie) aan tafel te gaan om samen tot een oplossing te komen en deze te vertalen naar een mogelijk uitvoerbaar beleid.

Link  'Wat ik ervan vind, de stem van het kind'

Site van het congres: 
www.stemvanhetkind.nl