• 2a
  • 1b
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Wet Meldcode: protocol voor kinderen

op .

KinderrechtenNU heeft in het kader van de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (in werking 1 juli 2013) samen met kinderen een protocol voor kinderen ontwikkeld. Dit protocol is toegevoegd aan de pdfKinderrechtenchecklist.
Daarnaast is ook de pdfKinderparticipatielijn, de participatieladder voor kinderen, ontwikkeld.