• 3a
  • 1b
  • 4
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenNU spreekt op VNG-congres Huiselijk Geweld

op .

Op de zeepkist!!
Kinderrechtenambassadeurs Iman Ebdul en Samira Belkaid vertellen hun ideeën over kinderparticipatie, kinderrechten en het Kinderprotocol Meldcode!

C19. KinderrechtenNU
KinderrechtenNU heeft samen met kinderen het Kinderrechtenverdrag vertaald in de Kinderrechtenchecklist.
Kinderen leren hiermee hun eigen leefomgeving in kaart te brengen. Ook komt de sociale kaart in de gemeente in beeld. Voor kinderen, die signaleren dat iets niet goed gaat is het 'Kinderprotocol Meldcode' toegevoegd aan de Checklist om zelf aan de bel te kunnen trekken. De methodiek en een aantal instrumenten zijn ontwikkeld om kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeenten en in het onderwijs te implementeren. Tijdens deze sessie krijgt u hier meer informatie over.

Spreker: Willemijn Dupuis

KinderrechtenNU spreekt op VNG-congres Huiselijk Geweld!
18 november 2013 http://www.congreshuiselijkgeweld.nl,
derde ronde, 15.30 uur, C19.