• 2a
  • 1b
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Verslag Kinderrechten & Jeugdbeleid Den Haag, 20 november 2013

op .

Week van Kinderen Veilig - Dag van de Rechten van het Kind
Tijdens de bijeenkomst 'Kinderrechten & Jeugdbeleid' werd de e-learningmodule 'De jeugd-uw zorg!' van het Kinderrechtencoalitie gelanceerd. De e-learningmodule is door hen ontwikkeld om gemeenteambtenaren en wethouders een leidraad te bieden bij de implementatie van kinderrechten in het (nog te ontwikkelen) gemeentelijk beleid. Daarnaast kwamen er tijdens de bijeenkomst verschillende sprekers aan bod, waaronder Jeroen van Nierop* van de Gemeente Den Haag. Hij bracht naar voren dat ook jongeren betrokken werden bij het ontwikkelen van het beleid. Een van de jongeren was aanwezig en benadrukte het belang van jongerenparticipatie. Een mooi initiatief!

Wat mij met name opviel is dat - buiten eerder genoemde spreker- er over kinderen en kinderrechten gesproken werd zonder 'het Kind' erbij te betrekken. Kinderrechten gaat over kinderen en is voor kinderen bedoeld. In het kader van 'de week van kinderen veilig' is het naar mijn mening belangrijk om kinderen weerbaar te maken. Daarvoor is kinderparticipatie een belangrijk begrip. Met betrekking tot veiligheid is het belangrijk om ook de focus te leggen op bewustwording en preventie. Kinderen moeten leren wat zij nodig hebben om op te groeien, wat normaal is en wat niet. Op het moment dat er iets niet in orde is, kunnen zij aan de bel trekken. Door het verdrag van de Rechten van het Kind te vertalen naar begrijpelijke taal voor kinderen kan het verdrag daadwerkelijk ook ten behoeve van het kind ingezet worden.

KinderrechtenNU
Maya Aumaj
Voozitter Jongerenbestuur KinderrechtenNU


Aloys van Rest, voorzitter Kinderrechtencoalitie:
In De Jeugd – uw zorg! komt onder andere aan de orde hoe een gemeente in haar beleid de mening van kinderen kan wegen, welke overwegingen relevant zijn bij besluiten die kinderen raken en waar kinderen vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag wel of niet recht op hebben. Zo wordt met concrete vragen aangegeven wat kinderrechten betekenen op lokaal niveau.

Alle gemeenten (wethouders en beleidsambtenaren jeugd) ontvangen per e-mail de e-learningmodule, die op de website www.kinderrechten.nl te vinden is. Het doorlopen van deze digitale 'workshop' kinderrechten kost gemiddeld vijf minuten en de printbare pdf achteraf maakt het mogelijk de belangrijkste uitgangspunten en toelichting bij de hand te houden.

http://www.kinderrechten.nl/p/13/892/lancering-leermodule-de-jeugd-uw-zorg!

Onze reacties: Uit onze ervaring blijkt dat kinderrechten niet te implementeren zijn met een workshop van 5 minuten. Het is wel een goede aanzet. Implementatie is een proces op basis van een methodiek, en niet op projectmatige basis.
Den Haag doet mee! GGD/OCW en de Academische Werkplaats heeft er voor gezorgd dat TNO onderzoek doet naar een methodiek om kinderen kinderrechten eigen te maken.

Maya: Er kwamen allerlei vragen uit het publiek naar voren, waar de module geen oplossing voor bood. Zoals 'Wat gebeurt er met kinderen die niet mee willen participeren?' , waarop Willemijn Dupuis zei dat kinderen moeten leren participeren, voor de puberteit, op de basisschool, burgerschapsvorming!

Willemijn: Na afloop van de bijeenkomst hebben we gesproken met Esther Visser, Jeroen van Nierop en Jan Korff de Gidts van Programmabureau Jeugd (OCW). Mijn verzoek aan hen drieën is een gesprek over Kinderparticipatie en Kinderrechten in de gemeente Den Haag waarbij ook de ambtenaren Behnaz Mousavi Gourabi, Ellen Ricke en Jeroen de Wilde van GGD/OCW aanwezig zijn.

KinderrechtenNU:
20 november 2013 - Dag van de Rechten van het Kind:
Kinderrechtenchecklist op de site van Taskforce Kindermishandeling:
deweekvankinderenveilig.nl

Kinderrechten in de klas:
Journaal 21 november 2013 Week van Kinderen Veilig