• 3a
  • 4
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderrechten en Kinderprotocol Meldcode in OBS Het Galjoen

op .

marjavanbijsterveld

Marja van Bijsterveldt deed 21 november jl. mee in kringgesprek in de klas van meester John. Centraal stonden de vragen 'Wat hebben kinderen nodig om op te groeien?' en 'Wat moet je doen als er iets niet klopt in jouw leven?' Ook de Kinderrechtenrechtenchecklist en het Kinderprotocol Meldcode werden besproken.

Zie ook: www.weekvankinderenveilig.nl

Daarna plakte mevrouw Marja van Bijsterveldt samen met vertrouwenspersoon juf Klaartje de sticker op de deur van de school: 'Kindermishandeling, praat er over, www.kindertelefoon.nl Tel. 0800-0432'

Burgemeester Rodenburg van Midden Delfland speelde in de klas van juf Eefje het Kinderrechtenspel mee. 'We leren elkaar beter kennen, kinderen krijgen meer respect voor elkaar'.
De burgemeester plakte in het bijzijn van de kinderen de sticker op de deur van het gemeentehuis: 'Kindermishandeling, praat erover, of neem contact op met de burgemeester'.
De burgemeester nodigde de kinderen uit in de raadzaal en besprak met hen hoe belangrijk het is om veilig op te kunnen groeien en te beseffen wat dat betekent.

Twitter KinderrechtenNU Prachtige reportage over de

Zie het filmpje: journaal 21-11-2013 of de tweet