• 4
  • 1b
  • 2a
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

In gesprek met wethouder Hugo de Jonge

op .

Twitter hugodejonge In gesprek met KinderrechtenNU

We spraken over de lange pionier-periode in Rotterdam. Vanaf 1998 hebben we met de Rotterdamse Kinderrechtenambassadeurs samengewerkt aan de vele uitgaven van het KinderrechtenMagazine. Deze werden in een oplage van 50.000 verspreid over de basisscholen, de professionals rondom kinderen en de bestuurders & beleidsambtenaren van de gemeente. Daarnaast over de steun van Leonard Geluk, Het Rotterdams Kinderrechtenspel, de ontwikkeling van de Kinderrechtenchecklist. En over Kinderrechtenambassadeur Simone die tijdens de bijeenkomst "100 convenanten Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' aan staatsecretaris Jet Bussemaker en aan wethouder Jantien Kriens vroeg:

'Mag ik u wat vragen?...en wij dan, wat is ons protocol? Wij weten vaak eerder dat er iets aan de hand is met een vriendje of vriendinnetje, wat moeten wij dan doen?'

Inmiddels is het Kinderprotocol Meldcode aan de Kinderrechtenchecklist toegevoegd.

Kinderrechtenambassadeurs Iman Ebdul (17) en Maya Aumaj (24) vertelden over de ervaringen als 10-jarige Kinderrechtenambassadeur van de basisschool, wat zij meekregen en wat zij met kinderparticipatie en kinderrechten deden.

Wethouder de Jonge was zeer geïnteresseerd en komt op het gesprek terug. KinderrechtenNU kijkt uit naar de vervolgafspraak.

Lees ook de Tweet