• 1b
  • 3a
  • 2a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Petitie ‘Laat het de kinderen zelf vertellen’ aangeboden aan leden van de VTKcies OCW en VenJ:

op .

overhandiging-petitie

Op dinsdag 9 december overhandigde Kinderrechtenambassadeur Simone Aumaj, vergezeld door KinderrechtenNU, haar petitie aan de voorzitter van de Vaste Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie, Tanja Jadnanansing, in het bijzijn van een zestal commissieleden van OCW en VenJ. Tijdens de overhandiging werd het belang van het Kinderprotocol Meldcode toegelicht. Het dicht een gat in de huidige hulpverlening: niet alleen volwassenen, maar ook kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om melding te doen van mishandeling of huiselijk geweld. Vaak weten kinderen veel eerder dan volwassenen dat het niet goed gaat met een ander kind. Simone spreekt uit eigen ervaring: ze heeft namelijk zelf ook in de situatie gezeten dat het niet goed ging met een vriendinnetje uit de klas en ze wist niet wat ze kon doen.

Willemijn Dupuis voegde daar aan toe dat het van belang is dat hiervoor het juiste klimaat in het onderwijs gecreëerd wordt: open communicatie over (verschillen in) opvoedingssituaties, wat heb je nodig om op te groeien, en wat is 'niet pluis'. De methodiek van KinderrechtenNU is bij uitstek geschikt om dit doel te bewerkstelligen. Het is geen lespakket, maar een methode om op een andere manier met kinderen te communiceren. Door naar kinderen te luisteren en hen serieus te nemen, wordt ieder onderwerp bespreekbaar, ook kindermishandeling.
Kinderen zouden in het onderwijs moeten leren, voor het geval ze het van huis uit niet mee krijgen, welke stappen ze kunnen nemen als het niet goed met hen of een klasgenootje gaat. Het Kinderprotocol Meldcode luidt: 'Zoek een volwassene die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt.' Kinderrechtenambassadeur Iman geeft aan dat als je dit eenmaal hebt meegekregen in het onderwijs dat je dit voor de rest van je leven bij je draagt. Het Kinderprotocol Meldcode maakt kinderen sterker!

Na de overhandiging worden er een aantal kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de commissieleden, waaronder de opmerking, dat de het Kinderprotocol Meldcode mogelijkerwijs zou kunnen concurreren met andere initiatieven van burgers, zoals kinderen in het onderwijs meegeven hoe zij met geld kunnen omgaan. KinderrechtenNU, Willemijn Hornsveld, benadrukt dat de term concurreren niet correleert met de initiatieven van KRNU omdat de basis, veiligheid van alle kinderen in Nederland, altijd prioriteit heeft. Maya voegt hier aan toe dat er jaarlijks 350.000 kinderen slachtoffer worden van kindermishandeling (waaronder ook pesten), dat zijn twee a drie kinderen per klas. Ook het aantal zelfmoorden per jaar blijft stijgen: op dit moment onderneemt elk half uur een scholier een zelfmoordpoging. Momenteel komt kindermishandeling vaak pas in een laat stadium aan het licht, terwijl we ook eerder zouden kunnen ingrijpen, door kinderen te leren hoe ze aan de bel kunnen trekken als zij denken dat er iets niet in orde is, met hen of iemand uit de omgeving. Op deze manier kunnen we in plaats van achteraf in te grijpen, preventief te werk gaan en onnodig leed besparen.
Op een suggestie van een commissielid om KRNU i.p.v. de overheid de methodiek op de scholen te laten verspreiden, reageert KRNU met uitleg over het uitvoeringsplan waarin de functie van Kinderrechtencoach is opgenomen. Deze coach vormt binnen een gemeente de schakel tussen de Burgemeester en wethouders, zorg en onderwijs.
Dhr. Van Meenen vraagt vervolgens wat er concreet in de wet opgenomen moet worden. KRNU licht toe dat het heel beknopte Kinderprotocol opgenomen dient te worden in de wet meldcode. Nu is er enkel een protocol voor volwassenen, maar ook kinderen moeten signalen kunnen doorgeven. Bovendien vragen we de overheid om het plan centraal uit te rollen omdat het Kinderprotocol bij alle kinderen in Nederland bekend moet gaan zijn.
De vraag hoe het in de praktijk vorm gaat krijgen wordt beantwoord met verwijzing naar de pilotstudie onder begeleiding van TNO, waarin de methodiek op 13 scholen werd gepresenteerd en enthousiast werd ontvangen door zowel de professionals als de leerlingen. Tenslotte kon KRNU, op het advies om contact te leggen met de PO-raad. vertellen dat een gesprek al gaande is.
Dat de situatie schrijnend is en dat er actie ondernomen moet worden, wordt door alle commissieleden erkent. De tijd is inmiddels om maar enkelen van hen nemen de tijd om nog wat langer door te praten en geven aan dat ze graag een vervolgafspraak met de Kinderrechtenambassadeurs willen maken om te bespreken hoe zij het Kinderprotocol Meldcode meer naamsbekendheid kunnen geven. Loes Ypma wil graag een keer mee naar een school, om te zien hoe de methodiek in een basisschoolklas wordt behandeld. Dit wordt van harte toegezegd. Ook wordt een vervolgafspraak met Marith Rebel gemaakt om te bespreken hoe de kinderen in de politiek letterlijk een stem kunnen gaan krijgen.

pdfDownload petitie