• 1b
  • 3a
  • 4
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Petitie: KinderMeldcode sluit aan bij de Wet verplichte meldcode

op .

17 november bieden kinderen aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissies van VWS, OCW en VenJ een petitie aan over de KinderMeldcode. Zij krijgen steun van het jeugdbestuur van KinderrechtenNu en van Niko Persoon, lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

 

briefaanjeugdjournaal

17 november
Geachte mensen van het jeugdjournaal,

Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen in Nederland weten dat ze er nooit alleen voor staan gaan we naar de tweede kamer. Dat doen we speciaal in de week tegen kindermishandeling. We mogen een petitie aanbieden. We mogen ook uitleggen wat we vinden van de kinderrechten en de KinderMeldcode.We gaan vragen of de kamerleden er voor kunnen zorgen dat alle kinderen dat leren op de basisschool. Als u daar naar toe komt dan kunt u ons helpen. Wij kunnen het dan aan alle kinderen in Nederland vertellen. Als wij dat vertellen komt het goed over. Onze Kinderredactie heeft een half jaar gewerkt aan het kinderrechtenmagazine. Die krijgt u van ons.Wilt u meer informatie kunt u bellen naar de wethouders van Rijswijk, die gaan met ons mee naar Den Haag. We hebben een brief aan de kamerleden gestuurd. Die stuurt een mevrouw door naar alle leden.

Abdullah en Job