• 3a
  • 1b
  • 4
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Kinderen nemen het liefst de microfoon om de Eerste – en de Tweede Kamerleden toe te spreken over kinderrechten, kindermishandeling en de KinderMeldcode!

op .

In de week van de kinderrechten en de week tegen kindermishandeling bieden kinderen (9-12 jaar) een petitie aan in de Tweede Kamer met als doel de invoering van de KinderMeldcode in het onderwijs.

Petitieaanbieding KinderMeldcode in het onderwijs op dinsdag 17 november:

  • In de Eerste Kamer zal plaatsvinden om 12:45 uur in het Mary Stuart-kabinet in de Eerste Kamergebouw. De leden van de commissies VWS, V&J en OCW zijn voor de aanbieding uitgenodigd. Rond 12:40 uur kunt u zich melden bij de ingang Binnenhof 23.
  • In de Tweede Kamer zal plaatsvinden om 13.30 -13.45 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer. De leden van de commissies VWS, V&J en OCW zijn voor de aanbieding uitgenodigd.

De KinderMeldcode is ontstaan naar aanleiding van een opmerking van Kinderrechtenambassadeur Simone (13) tijdens de lancering van de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling: “Wat moeten wij doen, wat is ons protocol? Wij weten vaak eerder dat het niet goed gaat met een vriendje of vriendinnetje.” Simone had gelijk en heeft nog steeds gelijk. Waar Malala pleit voor onderwijs voor meisjes, pleit Kinderrechtenambassadeur Simone samen met de andere kinderen voor de opname van de KinderMeldcode in de Wet Primair Onderwijs. Ook Simone zal aanwezig zijn tijdens de aanbieding van de petitie.

De Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Kinderen worden daarbij helaas nog teveel buiten beschouwing gelaten, terwijl kinderen vaak eerder weten dat het niet goed gaat met een ander kind.

Kinderrechtenambassadeurs Job en Abdullah stuurden de Kamerleden een herinneringsbrief om hun komst nogmaals aan te kondigen. Zij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen waar het niet goed mee gaat weten dat ze er niet alleen voor staan!

De Rijswijkse Kinderredactie van het KinderrechtenMagazine 2015, de Rijswijkse wethouders Marloes Borsboom en Nicole Dierdorp en het Jeugdbestuur van KinderrechtenNU zullen de Kamerleden hun toelichting geven op de petitie KinderMeldcode. In het KinderrechtenMagazine op pagina 3 hebben de kinderen hun mening daarover verwoord.