• 1b
  • 4
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenNU Plan van Aanpak ‘Kinderparticipatie, Kinderrechten en de KinderMeldcode’ in de gemeente Rijswijk

op .

Marloes Borsboom, wethouder van de gemeente Rijswijk heeft in 2015 de KinderrechtenNU- methodiek “kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en in het onderwijs” omarmd in samenwerking met het College.

Hanneke van Zweden, zorgcoördinator CJG, is aangesteld als Kinderrechtencoach om de kinderrechten in de gemeente te implementeren. De start werd gemaakt met het KinderrechtenMagazine door kinderen uit de bovenbouw van basisscholen.

Op 17 november j.l. heeft het KRNU-jeugdbestuur samen met de Rijswijkse Kinderredactie in het bijzijn van de twee wethouders Borsboom en Dierdorp een petitie aangeboden aan de Leden van de Eerste – en Tweede Kamer: Kinderrechten beginnen bij kinderparticipatie: een preventief middel tegen toenemende radicalisering, kindermishandeling, verwaarlozing, pesten, obesitas, verslaving, de kapotte fietslamp.... De manier waarop kinderrechten geïmplementeerd worden levert een belangrijk bijdrage aan de Wet verplichte meldcode en de Wet sociale veiligheid op de scholen. De Vaste Kamercommissie van VWS heeft Staatssecretaris van Rijn gevraagd om een reactie.

Begin 2016 wordt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs geïnstalleerd. Kinderen leren na te denken en te verwoorden wat zij nodig hebben om op te groeien, en wat ze vooral niet nodig hebben en wat te doen als het niet zo goed gaat met hen zelf of een vriendje of klasgenoot. Zij leren wie er zijn om hen te helpen. De gemeente zorgt voor de Sociale Kinderkaart, KinderrechtenNU voor de Kinderrechtenchecklist en het Kinderrechtenspel. De kinderen in Rijswijk krijgen structureel een stem in het beleid van de gemeente op basis van de Kinderrechten.