• 3a
  • 4
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling
Week tegen Kindermishandeling, kinderen in gesprek over kinderrechten en de burgemeester

Week tegen Kindermishandeling, kinderen in gesprek over kinderrechten en de burgemeester

op .

Op maandag 14 november was de aftrap van de samenwerking met stichting Opvoeden. In Het Meisjeshuis in Delft gingen 21 kinderen enthousiast in gesprek over kinderrechten. Het doel van de bijeenkomsten is het maken van verhalen bij de Kinderrechtenchecklist. Dit wordt gedaan onder leiding van kinderfilosoof en docent schrijven Marja van Rossum.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van de KinderMeldcode : ‘Zoek een volwassene die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt. Zoek net zo lang tot je iemand gevonden hebt.’ De kinderen hebben met elkaar nagedacht over wat vertrouwen was. Uit de vele voorbeelden die ze noemden kwam naar voren dat je vertrouwen kunt hebben, krijgen en kunt geven. En op de vraag of je het kunt zoeken gaven ze aan dat dit mogelijk is. Je kan vertrouwen zoeken door iemand die je goed kent op te bellen of aan te spreken, informatie te zoeken of contact op te nemen met de kindertelefoon. En als je vertrouwen zoekt, dan kan je het ook vinden! KinderrechtenNU heeft dit ook al in kaart gebracht door middel van de Sociale Kinderkaart, hierop staan de personen in de school en de buurt die benaderd kunnen worden bij problemen. In samenwerking met stichting Opvoeden wordt gevalideerde informatie ontwikkeld voor kinderen, waarbij de punten van de Kinderrechtenchecklist worden uitgewerkt.

Ook de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, schoof aan bij het gesprek. Samen met de kinderen heeft zij gesproken over wat kinderen nodig hebben om veilig en gezond op te groeien. De kinderen wisten precies wat je nodig hebt; lieve ouders, goed onderwijs, fijne leerkrachten die naar je luisteren, je mening kunnen vertellen, tijd en ruimte om te spelen en te sporten, goed onderdak, gezond eten en nog veel meer. Maar ook wat je niet nodig hebt: pesten, alleen zijn, geen aandacht krijgen, kindermishandeling. Het thema kindermishandeling is daarna nog verder uitgelicht en mevrouw Van Bijsterveldt heeft de sticker: Er is maar één iemand nodig om de cirkel van kindermishandeling te doorbreken. Hiermee laat zij zien dat kinderen altijd bij haar terecht kunnen als ze verder geen mogelijkheden hebben om hun verhaal te doen in noodsituaties en hulp te vragen.
De komende weken zullen er meer bijeenkomsten zijn in Het Meisjeshuis om de punten van de Kinderchecklist verder uit te werken.