• 4
  • 2a
  • 1b
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Rijswijkse burgemeester en wethouder installeren de nieuwe Raad van Kinderrechtenambassadeurs.

op .

nieuwe Raad van Kinderrechtenambassadeurs

De Raad adviseert ongevraagd en gevraagd het bestuur van de gemeente. Op basis van de kinderrechten en het gedachtengoed van kinderen en het kinderrechtenverdrag hierbij, wordt jeugdbeleid gemaakt. Ook startte de gemeente Rijswijk 'KinderrechtenNU in de klas'. In samenwerking met de basisscholen, de JGZ, het Centrum Jeugd en Gezin en Schoolformaat worden kinderrechten altijd tezamen met de KinderMeldcode besproken. Kinderen leren hun leven en leefomgeving in kaart brengen, leren elkaar beter kennen, elkaar gewoontes, lossen ongewenst gedrag samen op en gaan elkaar helpen.

De Op 19 maart jl. geïnstalleerde nieuwe Raad vergadert dinsdag 19 april en heeft op de agenda het thema armoede. In de vorige maanden hebben zij op school met de directeur van hun school hierover gesproken. Uiteraard zijn de schoolgenoten geconsulteerd.
Benieuwd? Wordt vervolgd.
KinderrechtenNU wenst de derde Rijswijkse Raad van Kinderrechtenambassadeurs veel succes!

Link naar een persbericht tv :
https://rijswijk.tv/rijswijk-nieuwe-kinderrechten-ambassadeurs/