• 2a
  • 1b
  • 3a
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Brugfunctie voor professionals in de samenwerking met en rond het kind & gezin

op .

N.A.V. Nederland verder gedaald op ranglijst kinderrechten

Een brug tussen de organisaties, sport, buurt,... een brug tussen mensen. Het is van belang dat professionals rondom het kind dicht bij het kind staan en dichtbij elkaar staan, zodat ze met korte lijnen kunnen samenwerken in belang van het kind (en de ouders).

Voor KinderrechtenNU is het van cruciaal belang dat het Plan van Aanpak KRNU wordt ingebed en geborgd binnen gemeenten, en als invulling en ondersteuning dient binnen de wetten van het jeugdbeleid. Alle partijen zijn belangrijk en nodig om een bijdrage te leveren aan het grote geheel: kinderrechten implementeren en naleven.

De urgentie anno 2017 dwingt ons tot het scherp bijstellen van tot dusver gevoerd beleid. De kracht en impact van de stem van het kind zelf werd tot dusver nauwelijks aangeboord, c.q. ingezet. In het KRNU-plan staat die stem juist centraal! Die stem van het kind wordt gefaciliteerd om gehoord te worden en dient als vertrekpunt voor de kinderen onderling en alle professionals rond het kind en gezin. Die stem van het kind zelf heeft het recht om gehoord te worden, c.q. moet gehoord worden om deze recht te kunnen doen en zal ieders professionele inzet krachtiger maken! Het kind heeft alleen ons, volwassenen, om voor hen te faciliteren, dat hun stem gehoord kan worden. Ofwel: alleen, wij volwassenen, kunnen de kansen en voorwaarden hiervoor scheppen en hen er expliciet naar te vragen.

Met groot landelijk draagvlak biedt KRNU zich aan te participeren in het beleid van de komende kabinetsperiode. Het ongevraagde en gevraagde advies van kinderen kan u helpen een beter beleid te maken!

Het gedachtengoed van KinderrechtenNU zijn de stemmen van kinderen. Ik nodig u uit aan het plan mee te werken!

Willemijn Dupuis,
KinderrechtenNU