• 3a
  • 2a
  • 4
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Column

op .

Burgemeester en Wethouders,

In heel Nederland Kinderrechtenambassadeurs!
Kinderen die hun leeftijdgenoten op de basisschool vertegenwoordigen.
Kinderen die gekozen zijn om dat een jaar te doen in uw gemeente.
Kinderen die weten wat hun rechten en plichten zijn en dat doorgeven.
Kinderen die er voor zorgen dat er meer geluisterd wordt naar kinderen.
Kinderen die meedenken over wat nodig is om op te groeien.
Kinderen die meepraten over opvoeden en volwassen leren worden.
Kinderen die weten waar extra hulp geboden wordt.
Kinderen die meehelpen in hun wijk.
Kinderen die met u afspraken maken.
Kinderen die u ongevraagd en gevraagd kunnen adviseren.
Kinderen die meehelpen aan een preventief en integraal jeugdbeleid.

Kinderen die kunnen rekenen op de Kinderrechtencoach van uw gemeente. 

Kinderrechten begint bij participatie...

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind is niet alleen een stuk papier voor de politici en de ambtenaren. Het zijn de rechten en de bijbehorende plichten voor kinderen en hun opvoeders. Het zijn rechten en plichten waar iedereen mee te maken heeft en vooral de professionals rondom kinderen. De leefomgeving van kinderen verandert voortdurend. Vandaar dat kinderparticipatie en kinderrechten permanent ingebed moeten worden.

In uw gemeente zijn er kinderen die het fantastisch vinden om Kinderrechtenambassadeur te worden!

Laat kinderen uw ambtenaren informeren over hetgeen zij belangrijk vinden in hun leefomgeving.