• 3a
  • 2a
  • 1b
  • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Landelijke verkiezing Kind- en gezinsvriendelijke initiatieven

op .

Kinderrechtenambassadeurs in jury
Meest Kind- en gezinsvriendelijke initiatieven 2011 centraal in Kinderrechtenhuis Leiden Foto's

Positief jeugdbeleid. Daar draaide het vrijdag 17 juni om in het Kinderrechtenhuis in Leiden waar de feestelijke 'ontknoping' plaatsvond van de verkiezing Kind- en Gezinsvriendelijke Initiatieven 2011. Deze verkiezing werd georganiseerd door het Netwerk Child Friendly Cities, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). KinderrechtenNU was aanwezig met de Kinderjury.

Positief jeugdbeleid
Er werden 41 initiatieven ingezonden. Het ging veelal om gemeenten, maar ook instellingen en particuliere (burger)initiatieven dongen mee naar het predikaat 'Meest kind- en gezinsvriendelijke initiatieven 2011'. Van de inzendingen werden er tien genomineerd door een vakjury, een kinderjury, een jongerenjury en een ouderjury. In het Kinderrechtenhuis werden vijf van de tien genomineerde initiatieven bekroond.

Positief jeugdbeleid is juist in deze tijd van bezuinigingen en decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten actueel. Met de verkiezing wordt beoogd gemeenten, instellingen en particuliere burgers te inspireren om kind- en gezinsvriendelijk beleid handen en voeten te geven. Dat kan op tal van niveaus, van grootschalig tot kleinschalig, zoals uit de inzendingen blijkt.

Kinderrechtenambassadeurs Maassluis
De prijsuitreiking in het Kinderrechtenhuis ging gepaard met een programma waarin onder meer de vijf bekroonde initiatieven werden toegelicht. Het ging daarbij om de initiatieven 'Samen Spelen' (Den Haag), 'Programma Rotterdam Kindvriendelijk', 'Groei op en groei mee in Princenheuvel' (Breda), 'Project Kindvriendelijk scheiden' (Noord Veluwe) en 'Rotterdam Sportsupport'. Op het podium werden de kinderjury en Kinderrechtenambassadeurs uit Maassluis in het zonnetje gezet. De Kinderrechtenambassadeurs gaan, aan de hand van de Kinderrechtenchecklist, onder begeleiding van de eerste Kinderrechtencoach in Nederland, de kinderrechten implementeren in hun woonplaats.

Prof. Dr. Micha de Winter hield een voordracht over het thema 'Opvoeden groots en meeslepend'. Hij stelde onder meer dat positief jeugdbeleid niet alleen over het ontwikkelen van talenten bij kinderen gaat, maar in gelijke mate over het inrichten van een samenleving waarin kinderen een maatschappelijk perspectief hebben.

Naar aanleiding van de verkiezing zal op korte termijn onder de titel '41 x positief jeugdbeleid' een bundel verschijnen waarin alle inzendingen worden beschreven. Het eerste exemplaar van deze bundel werd symbolisch ten doop gehouden in het Kinderrechtenhuis.