• 2a
 • 1b
 • 3a
 • 4
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Voor vragen met betrekking tot deze berichten kunt u contact met ons opnemen.

KinderrechtenNU Plan van Aanpak ‘Kinderparticipatie, Kinderrechten en de KinderMeldcode’ in de gemeente Rijswijk

op .

Marloes Borsboom, wethouder van de gemeente Rijswijk heeft in 2015 de KinderrechtenNU- methodiek “kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en in het onderwijs” omarmd in samenwerking met het College.

Hanneke van Zweden, zorgcoördinator CJG, is aangesteld als Kinderrechtencoach om de kinderrechten in de gemeente te implementeren. De start werd gemaakt met het KinderrechtenMagazine door kinderen uit de bovenbouw van basisscholen.

Op 17 november j.l. heeft het KRNU-jeugdbestuur samen met de Rijswijkse Kinderredactie in het bijzijn van de twee wethouders Borsboom en Dierdorp een petitie aangeboden aan de Leden van de Eerste – en Tweede Kamer: Kinderrechten beginnen bij kinderparticipatie: een preventief middel tegen toenemende radicalisering, kindermishandeling, verwaarlozing, pesten, obesitas, verslaving, de kapotte fietslamp.... De manier waarop kinderrechten geïmplementeerd worden levert een belangrijk bijdrage aan de Wet verplichte meldcode en de Wet sociale veiligheid op de scholen. De Vaste Kamercommissie van VWS heeft Staatssecretaris van Rijn gevraagd om een reactie.

Begin 2016 wordt de Raad van Kinderrechtenambassadeurs geïnstalleerd. Kinderen leren na te denken en te verwoorden wat zij nodig hebben om op te groeien, en wat ze vooral niet nodig hebben en wat te doen als het niet zo goed gaat met hen zelf of een vriendje of klasgenoot. Zij leren wie er zijn om hen te helpen. De gemeente zorgt voor de Sociale Kinderkaart, KinderrechtenNU voor de Kinderrechtenchecklist en het Kinderrechtenspel. De kinderen in Rijswijk krijgen structureel een stem in het beleid van de gemeente op basis van de Kinderrechten.

KinderrechtenNu bij het Jeugdjournaal

op .

KinderrechtenNu op TV West

op .

16 November gaat de week van de kinderrechten en de week tegen kindermishandeling van start. Benieuwd naar de activiteiten van KinderrechtenNU tijdens deze week?

op .

Maandag 16 november wordt het Kinderrechtenmagazine uitgereikt door leden van de kinderredactie aan burgemeester Bezuijen en wethouders Marloes Borsboom en Nicole Dierdorp van de gemeente Rijswijk. Er zal gesproken worden over het Kinderrechtenmagazine, de KinderMeldcode en kindermishandeling. De kinderredactie zal in de toekomst gaan samenwerken met de burgemeester en wethouders in Rijswijk!

Dinsdag 17 november gaan de Kinderrechtenambassadeurs naar de Eerste en Tweede Kamer om Kamerleden toe te spreken en een petitie aan te bieden. Met als doel de invoering van de KinderMeldcode in het onderwijs. De Kinderrechtenambassadeurs willen dat alle kinderen in Nederland weten wat ze moeten doen als ze een probleem hebben en er niet alleen voor staan!

24 november organiseert KinderrechtenNU samen met de faculteit Sociaal Werk en Educatie en het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse hogeschool de conferentie Brug tussen Onderwijs, Opvoeding en Zorg. Het doel van deze conferentie is het geven van inzicht in de huidige stand van denken van wetenschappers, beleidsmakers, leerkrachten en andere opvoeders met betrekking tot het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het kind en de naleving daarvan.

Voor meer informatie kunt u op een van de persberichten klikken of het pdfprogramma van de conferentie.

Kinderen nemen het liefst de microfoon om de Eerste – en de Tweede Kamerleden toe te spreken over kinderrechten, kindermishandeling en de KinderMeldcode!

op .

In de week van de kinderrechten en de week tegen kindermishandeling bieden kinderen (9-12 jaar) een petitie aan in de Tweede Kamer met als doel de invoering van de KinderMeldcode in het onderwijs.

Petitieaanbieding KinderMeldcode in het onderwijs op dinsdag 17 november:

 • In de Eerste Kamer zal plaatsvinden om 12:45 uur in het Mary Stuart-kabinet in de Eerste Kamergebouw. De leden van de commissies VWS, V&J en OCW zijn voor de aanbieding uitgenodigd. Rond 12:40 uur kunt u zich melden bij de ingang Binnenhof 23.
 • In de Tweede Kamer zal plaatsvinden om 13.30 -13.45 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer. De leden van de commissies VWS, V&J en OCW zijn voor de aanbieding uitgenodigd.

De KinderMeldcode is ontstaan naar aanleiding van een opmerking van Kinderrechtenambassadeur Simone (13) tijdens de lancering van de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling: “Wat moeten wij doen, wat is ons protocol? Wij weten vaak eerder dat het niet goed gaat met een vriendje of vriendinnetje.” Simone had gelijk en heeft nog steeds gelijk. Waar Malala pleit voor onderwijs voor meisjes, pleit Kinderrechtenambassadeur Simone samen met de andere kinderen voor de opname van de KinderMeldcode in de Wet Primair Onderwijs. Ook Simone zal aanwezig zijn tijdens de aanbieding van de petitie.

De Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Kinderen worden daarbij helaas nog teveel buiten beschouwing gelaten, terwijl kinderen vaak eerder weten dat het niet goed gaat met een ander kind.

Kinderrechtenambassadeurs Job en Abdullah stuurden de Kamerleden een herinneringsbrief om hun komst nogmaals aan te kondigen. Zij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen waar het niet goed mee gaat weten dat ze er niet alleen voor staan!

De Rijswijkse Kinderredactie van het KinderrechtenMagazine 2015, de Rijswijkse wethouders Marloes Borsboom en Nicole Dierdorp en het Jeugdbestuur van KinderrechtenNU zullen de Kamerleden hun toelichting geven op de petitie KinderMeldcode. In het KinderrechtenMagazine op pagina 3 hebben de kinderen hun mening daarover verwoord.

Week tegen Kindermishandeling

op .

Kinderredactie werkt samen met burgemeester en wethouders
 • 16 november Gemeentehuis Rijswijk 16.00 – 17.00 uur
  genodigden: Kinderredactie van het KinderrechtenMagazine, de aanbieders van de petitie KinderMeldcode aan de Tweede- en Eerste Kamereleden, ouders en leerkrachten/smw- ers/ib-ers en andere professionals rondom kinderen, burgemeester, wethouders en raadsleden, ambtenaren, pers
 • 16.00u Welkomstwoord door Hanneke van Zweden, Kinderrechtencoach
  Presentatie film interview Kinderredactie met wethouder Marloes en wethouder Nicole. Kindermishandeling, de Kinderrechtenchecklist en de KinderMeldcode worden besproken.
 • 16.10u Kinderparticipatie en Kinderrechten in Rijswijk, de brug tussen onderwijs, opvoeding en zorg Willemijn Dupuis, KinderrechtenNU
 • 16.20u Aanbieding KinderrechtenMagazine
  Leden van de Kinderredactie vertellen over het KinderrechtenMagazine en de KinderMeldcode. Zij overhandigen het eerste exemplaar aan burgemeester Bezuijen en de wethouders Marloes Borsboom en Nicole Dierdorp. Aansluitend reactie van Burgemeester en Wethouders. Burgemeester overhandigt de sticker van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aan de Kinderrechtencoach. Kinderen overhandigen de nieuwe Kinderrechtenchecklist waarop ook de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. staat vermeld als last resort.
 • 16.40u Kinderrechtencoach Hanneke van Zweden vertelt over de Kinderredactie en het vervolg hierop.
  In deze Week tegen Kindermishandeling zal zij op alle Rijswijkse basisscholen het KinderrechtenMagazine bezorgen in de groepen 6, 7 en 8 en zal met de groepen 7 de sticker van de Taskforce kindermishandeling op de schooldeur plakken. Iedereen moet eraan herinnerd worden dat er per jaar 119.000 kinderen in Nederland mishandeld worden. We moeten daar wat aan doen!
 • 16.50 Afsluiting van de start van de Week tegen Kindermishandeling in Rijswijk.
  Burgemeester plakt samen met de kinderen de sticker op de deuren van het stadhuis. Als burgemeester stelt hij zich beschikbaar als ‘last resort’ voor mishandelde en misbruikte kinderen. Dat betekent dat zij bij het gemeentehuis terecht kunnen met hun verhaal. Dat staat op de sticker te lezen.

24 november 2015 Conferentie KinderrechtenNU, de brug tussen onderwijs, opvoeding en (gezondheids)zorg

op .

poster conferentie kinderrechtenNU 10 15De Faculteit Sociaal Werk en Educatie organiseert samen met het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool en KinderrechtenNU een conferentie over kinderparticipatie en kinderrechten in school, de zorg en thuis. Voor aanmelding mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download programma pdfhier

Petitie: KinderMeldcode sluit aan bij de Wet verplichte meldcode

op .

17 november bieden kinderen aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissies van VWS, OCW en VenJ een petitie aan over de KinderMeldcode. Zij krijgen steun van het jeugdbestuur van KinderrechtenNu en van Niko Persoon, lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

 

briefaanjeugdjournaal

17 november
Geachte mensen van het jeugdjournaal,

Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen in Nederland weten dat ze er nooit alleen voor staan gaan we naar de tweede kamer. Dat doen we speciaal in de week tegen kindermishandeling. We mogen een petitie aanbieden. We mogen ook uitleggen wat we vinden van de kinderrechten en de KinderMeldcode.We gaan vragen of de kamerleden er voor kunnen zorgen dat alle kinderen dat leren op de basisschool. Als u daar naar toe komt dan kunt u ons helpen. Wij kunnen het dan aan alle kinderen in Nederland vertellen. Als wij dat vertellen komt het goed over. Onze Kinderredactie heeft een half jaar gewerkt aan het kinderrechtenmagazine. Die krijgt u van ons.Wilt u meer informatie kunt u bellen naar de wethouders van Rijswijk, die gaan met ons mee naar Den Haag. We hebben een brief aan de kamerleden gestuurd. Die stuurt een mevrouw door naar alle leden.

Abdullah en Job

Nieuw KinderrechtenMagazine november 2015

op .

Maandag 16 november zal de nieuwe uitgave van het KinderrechtenMagazine gepresenteerd worden door de Rijswijkse Kinderredactie en overhandigd aan burgemeester en wethouders. Op de eerste dag van de Week tegen Kindermishandeling zullen de kinderen in de raadszaal uitleggen dat zij het belangrijk vinden dat alle kinderen in Rijswijk weten dat als zij in problemen komen er nooit alleen voor hoeven te staan.

Daarover meer in het KinderrechtenMagazine.

KinderrechtenNU-artikel in JA! Jeugdarts Actueel

op .

JAHet novembernummer van Jeugdarts Actueel, magazine van de AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland heeft een verhaal geplaatst van Willemijn Dupuis over de Kinderrechtenchecklist, de KinderMeldcode en Kinderparticipatiecirkel, handvatten voor de jeugdarts om te komen tot een jeugdgezondheidszorg waarin kinderen recht gedaan wordt en werkelijk participeren.

KinderrechtenNU-methodiek krijgt internationale waardering van jeugdartsen

op .

Wike presenteert methodeWike Lijs, secretaris van KinderrechtenNU en lid van de AJN, de vereniging van jeugdartsen, heeft de KinderrechtenNU-methodiek voorgelegd aan het congres "European Union for School and University Health and Medicine” in Tallinn, hoofdstad van Estland.
De methodiek werd door school- en jeugdartsen gewaard met de derde prijs. Voor KinderrechtenNU een goede opsteker omdat KRNU met de methodiek de pdfbrug slaan tussen het onderwijs, opvoeding en de (jeugd)zorg.
De methodiek introduceert Kinderparticipatie, de Kinderrechtenchecklist en de KInderMeldcode in het basisonderwijs welke aansluit bij de Wet Verplichte Meldcode. 

Zie ook: De nieuwsbrief van de AJN, de vereniging van jeugdartsen

KinderrechtenNU methodiek naar Tallinn

op .

KRNU Poster KinderrechtenNUKinderrechtenNU legt haar methodiek voor aan European Union for School and University Health and Medicine Tallinn, Estland, 5 juni 2015

pdfDownload de poster

Artikel "KinderrechtenNU a bridge between education and care for children" in The Learning Teacher Magazine

op .

Artikel "KinderrechtenNU a bridge between education and care for children" in The Learning Teacher MagazineHet Learning Teacher Magazine is onderdeel van het inmiddels 10 jaar oude Learning Teacher Netwerk. Het is een netwerk van van scholen en opleidingen (van pre-school tot universiteit) dat zich sterk richt op vernieuwingen in het onderwijs en Europese projecten. De lezersgroep bestaat in hoofdzaak uit leerkrachten, docenten in primair en voortgezet onderwijs en opleidingen in Europa (en een beetje erbuiten).
Naar aanleiding van de Conferentie KinderrechtenNU van 4 november 2014 op de Haagse Hogeschool is ook KinderrechtenNU uitgenodigd bijdragen te leveren aan het magazine.
Website: www.learningteacher.eu/magazine
pdfDownload Artikel

KinderrechtenNU reageert op de discussies rond de pestprogramma's

op .

KinderrechtenNU reageert op de discussie tussen Kinderombudsman Marc Dullaert en Micha de Winter en de reacties vanuit het onderwijsveld over de vele pestprogramma’s op de scholen.
Dullaert pleit voor het gebruik van de 13 pestprogramma’s die als ‘veelbelovend’ zijn beoordeeld, na een wetenschappelijke toets van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi). Vanwege het gebruik van diverse andere programma’s vindt hij het nu in het onderwijs een chaos.
De Winter ziet het breder. Volgens hem ligt de oorzaak van de chaos bij de overheid. Scholen moeten al veel programma’s behandelen, zoals over overgewicht, kindermishandeling, veilige sociale media en zo meer. En dan komt radicalisering er nu ook bij. Voor De Winter zijn alle programma’s symptoombestrijding. Hij ziet ze niet als aanpak van de daadwerkelijke oorzaak. Hij ziet de oplossing in de cultuur, het DNA van de school. Het gaat om het centraal stellen en het bespreekbaar maken van de vraag “Hoe ga je met elkaar om?”.