• 3a
  • 1b
  • 4
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Voor vragen met betrekking tot deze berichten kunt u contact met ons opnemen.

Positieve reacties op KinderrechtenMagazine Midden-Delfland

op .

Reactie van de basisscholen: "Het is belangrijk dat kinderen zich realiseren dat 'kinderrechten' niet iets is dat gaat over kinderen in verre landen waar de omstandigheden slecht zijn. Het gaat ook om zaken die veel dichterbij huis spelen. Dit is goed geland bij de kinderen. Het overzicht van rechten is duidelijk en realistisch.
Kinderen moeten weten bij wie ze terecht kunnen. Op alle scholen is hier goed aandacht aan besteed. Ik weet niet of dit ook gebeurd was als jullie dit initiatief niet handen genomen. Op alle fronten dus een succes! De kinderen die eraan mee hebben gewerkt vonden het ook erg leuk!"

pdfDownload Evaluatierapport CJG

Petitie ‘Laat het de kinderen zelf vertellen’ aangeboden aan leden van de VTKcies OCW en VenJ:

op .

overhandiging-petitie

Op dinsdag 9 december overhandigde Kinderrechtenambassadeur Simone Aumaj, vergezeld door KinderrechtenNU, haar petitie aan de voorzitter van de Vaste Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie, Tanja Jadnanansing, in het bijzijn van een zestal commissieleden van OCW en VenJ. Tijdens de overhandiging werd het belang van het Kinderprotocol Meldcode toegelicht. Het dicht een gat in de huidige hulpverlening: niet alleen volwassenen, maar ook kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om melding te doen van mishandeling of huiselijk geweld. Vaak weten kinderen veel eerder dan volwassenen dat het niet goed gaat met een ander kind. Simone spreekt uit eigen ervaring: ze heeft namelijk zelf ook in de situatie gezeten dat het niet goed ging met een vriendinnetje uit de klas en ze wist niet wat ze kon doen.

Kinderrechtenchecklist nogmaals aangepast

op .

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat 25 jaar geleden werd opgesteld is aan een opfrisbeurt toe. Het verdrag moet ook aandacht gaan schenken aan de toegenomen invloed van media op de levens van kinderen.

Burgemeester Midden-Delftland promoot Kinderprotocol Meldcode

op .

Arnoud Rodenburg heeft als eerste burgemeester in Nederland zijn naam aan het Kinderrechtenchecklist verbonden. Kinderen uit Midden-Delfland die geen volwassene kennen die luistert als het slecht gaat met een klasgenootje of zichzelf, mogen hem bellen.

Column burgemeester Van der Laan gepubliceerd in Metro op 19 november 2014 

Op maandag startte de Week van Kinderen Veilig. Vele organisaties in Nederland vragen dezer dagen aandacht voor de strijd tegen kindermishandeling. Ze organiseren onder meer gastlessen en trainingen. De actualiteit toont de noodzaak. Een 10-jarige jongen is afgelopen donderdag in Amsterdam overleden nadat hij werd neergestoken. Kort daarvoor werd in onze stad een baby gevonden in een vuilcontainer. Een oplettende voorbijganger redde het meisje van de dood.

Jaarlijks worden zeker 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld telt elke schoolklas één slachtoffer. Dat zijn meer kinderen dan het aantal bezoekers dat de stadions Arena en De Kuip samen kunnen herbergen. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling, maar ook om emotionele en fysieke verwaarlozing, en seksueel misbruik. Denk ook aan het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen, die vragen om een bijzonder curator voor het kind, een soort eigen advocaat eigenlijk.

Snelle actie is geboden. Dat zal ik als voorzitter van de Taskforce kindermishandeling vanavond uitspreken voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ik ga mijn collega's oproepen om alle krachten in hun gemeente aan te spreken om dit probleem het hoofd te helpen bieden. Zij kunnen het werk van de wethouders Jeugd en Zorg aanvullen. Kinderen moeten ook kunnen rekenen op hun burgemeesters als een last resort. Slachtoffers moeten in het stadhuis een veilig bastion vinden. Dat verlaagt de drempel om te praten. Zo dragen burgemeesters bij aan het bespreekbaar maken van het leed van deze kinderen. Portiers krijgen instructies hoe te handelen als een kind op het raam klopt. Ook kunnen burgemeesters hun inwoners oproepen om aan de bel te trekken als iets in de buurt niet pluis lijkt. Er doen al tachtig van de vierhonderd burgemeesters mee.

Ik raad iedereen aan om het programma van De Week van Kinderen Veilig te bekijken op www.weekvankinderenveilig.nl/activiteiten. Ook ik voel mij deze week nog meer aangesproken op de strijd tegen kindermishandeling. Gelukkig delen veel burgemeesters die overtuiging. Alleen zo kunnen we ons met recht burgervaders- en moeders noemen.Lees meer op website huiselijkgeweld.nl

Uitreiking KinderrechtenMagazine aan burgemeester van Midden-Delfland

op .

Op dinsdag 18 november, in de Week van Kinderen Veilig, reikt de kinderredactie het KinderrechtenMagazine Midden-Delfland (KRM MD) uit aan burgemeester Arnoud Rodenburg van de gemeente Midden-Delfland in het nieuwe gemeentehuis in Schipluiden.

Verspreiding KinderrechtenMagazine Midden-Delfland door Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.)

op .

KinderrechtenNU: laat kinderen zelf vertellen
De Bikers Against Child Abuse zijn ook door de kinderen geïnterviewd voor het KinderrechtenMagazine Midden-Delfland (zie de activiteit van 18 november). Zij gaan tussen 9.00 en 12.00 uur op woensdag 19 november het magazine bezorgen bij onder meer scholen, gemeentehuis, CJG, huisartsen en bibliotheken. De Bikers zullen de leerlingen op het schoolplein vertellen hoe belangrijk 'hun motor' kan zijn voor een kind in nood!

Over B.A.C.A.:
De stoere bikers stellen zich op als een grote familie voor kinderen die misbruikt en mishandeld zijn en hun steun vragen. De Nederlandse organisatie telt nu 120 leden. Zij staan dag en nacht klaar om te luisteren, te helpen en voor de kinderen op te komen. Zij helpen de kinderen hun verhaal te doen en beschermen hen tegen verder misbruik of mishandeling.

Informatie over B.A.C.A. vindt u op de website http://dutch.bacaworld.org/

Conferentie KinderrechtenNU

op .

De PABO van de Haagse Hogeschool organiseert op Dinsdag 4 november 2014 samen met het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek van De Haagse Hogeschool en de Stichting KinderrechtenNU een conferentie over kinderparticipatie en kinderrechten in school, in de zorg en thuis. De conferentie KinderrechtenNU is voor PABO- studenten en professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, in de zorg voor kinderen en in de begeleiding van ouders en leerkrachten. Gepresenteerd wordt de huidige stand van denken van wetenschappers, beleidsmakers, leerkrachten en kinderen over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de naleving ervan.
Sprekers zijn o.a. Rene Diekstra, Martine Delfos, Agnes Wolbert, Ingrid van Engelshoven, Leonard Geluk.
Verder zijn er twee rondes workshops, waarin diverse disciplines de ‘kinderparticipatie en kinderrechten thuis, op school en in de buurt’ laten zien.
De vraag ‘Wat hebben kinderen nodig om op te groeien?’ staat centraal.

Heeft u belangstelling om deel te nemen, mailt u dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download pdfprogramma 

 

Plaats: De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Tijd: 9.30 – 17.30 uur

Informatie Willemijn Dupuis (St. KinderrechtenNU):
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
015 213 84 38

Michel Hogenes (PABO)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070 445 86 38

Samenwerking KinderrechtenNU en CMO Flevoland officieel!

op .

cmo flevo

Maandag 23 juni 2014 werd er, naast de opening van ons nieuwe pand, nog een heugelijk feit gevierd. CMO Flevoland en KinderrechtenNU hebben de samenwerking bezegeld door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, door Willemijn Dupuis-Tombrock van KinderrechtenNU en Peter de Vreede van CMO Flevoland.
In deze overeenkomst staat de intentie om kinderparticipatie, een onderdeel van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, met elkaar structureel in te bedden in Flevoland. KinderrechtenNU adviseert voornamelijk waar CMO Flevoland het proces coördineert en begeleidt.
Voor meer informatie, lees de blog van CMO Flevoland of bel 0320 244 259.

U kunt ook een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdrage op ggdkennisnet.nl

op .

Op uitnodiging van Els Verkerk, directeur Stichting Opvoeden.nl, heeft Willemijn Dupuis een Blog geschreven: "De Kinderrechtenchecklist is voor thuis, op school, in de zorg en het CJG. Gemeenten breng de checklist en opvoeden.nl bij uw inwoners onder de aandacht! Mijn idee is dat de Kinderrechtenchecklist thuishoort op de site opvoeden.nl en in het groeiboekje!"  

De bijdrage is hier te lezen

Week van Kinderen Veilig 2014

op .

De Week van Kinderen Veilig 2014 zal plaatsvinden van 17 tot en met 22 november. In deze week staat het onderwerp kindermishandeling centraal. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik initieert de week voor de tweede keer.

Tijdens de Week van Kinderen Veilig vinden in het hele land activiteiten plaats. Vorig jaar ging het om meer dan 60 activiteiten zoals workshops, lezingen en chats met bijvoorbeeld een officier van justitie.

Maatschappelijk appèl
De Week van Kinderen Veilig is een maatschappelijk appèl om samen elke vorm van kindermishandeling en seksueel misbruik te stoppen. Dit vraagt inzet van iedereen. Van zorg- en hulpverleners tot burgemeesters, politieagenten, leerkrachten en buren.

2013
De Week van Kinderen Veilig 2013 was een groot succes. Deelnemers waren enthousiast. En er was veel media-aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik.

Meedoen
Wilt u een activiteit organiseren tijdens de Week van Kinderen Veilig 2014? Of hebt u interesse om dit te doen? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bekijk een impressie van de Week van Kinderen Veilig 2013 

Minister Schippers nodigt Kinderrechtenambassadeurs uit

op .

Tweet RMO-Rapport

Minister SchippersDe Minister van Volksgezondheid Edith Schippers nodigt Kinderrechtenambassadeurs uit voor advies over 'Hoe denken kinderen over nudgen?'

In gesprek met wethouder Hugo de Jonge

op .

Twitter hugodejonge In gesprek met KinderrechtenNU

We spraken over de lange pionier-periode in Rotterdam. Vanaf 1998 hebben we met de Rotterdamse Kinderrechtenambassadeurs samengewerkt aan de vele uitgaven van het KinderrechtenMagazine. Deze werden in een oplage van 50.000 verspreid over de basisscholen, de professionals rondom kinderen en de bestuurders & beleidsambtenaren van de gemeente. Daarnaast over de steun van Leonard Geluk, Het Rotterdams Kinderrechtenspel, de ontwikkeling van de Kinderrechtenchecklist. En over Kinderrechtenambassadeur Simone die tijdens de bijeenkomst "100 convenanten Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' aan staatsecretaris Jet Bussemaker en aan wethouder Jantien Kriens vroeg:

'Mag ik u wat vragen?...en wij dan, wat is ons protocol? Wij weten vaak eerder dat er iets aan de hand is met een vriendje of vriendinnetje, wat moeten wij dan doen?'

Inmiddels is het Kinderprotocol Meldcode aan de Kinderrechtenchecklist toegevoegd.

Kinderrechtenambassadeurs Iman Ebdul (17) en Maya Aumaj (24) vertelden over de ervaringen als 10-jarige Kinderrechtenambassadeur van de basisschool, wat zij meekregen en wat zij met kinderparticipatie en kinderrechten deden.

Wethouder de Jonge was zeer geïnteresseerd en komt op het gesprek terug. KinderrechtenNU kijkt uit naar de vervolgafspraak.

Lees ook de Tweet